Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

18.12.2023.


Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj proceduri Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji je usklađen s odgovarajućim direktivama i uredbama EU u ovoj oblasti.

Usvajanjem ovog zakona s oznakom 'EI' Bosna i Hercegovina želi poboljšati kapacitete za efikasniju borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u korist poslovne zajednice i građana BiH.

Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti jedan je od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, a njegovim usvajanjem Vijeće ministara BiH u očekivanju dobijanja datuma za otvaranje pregovora šalje snažnu poruku Evropskom vijeću koje raspravlja o politici proširenja EU-a.

Novi zakon harmonizira sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u BiH sa standardima FATF-a i Moneyvala iz posljednjeg kruga evaluacije.

Aktuelni saziv Vijeća ministara BiH u februaru ove godine usvojio je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 14.12.2023.

Naslov: Redakcija