Zastava Srbije

PRAVOBRANILAŠTVO BIH: Povećan broj predmeta protiv institucija BiH

Protiv BiH i njenih institucija 2019. godine je vođeno na stotine predmeta u domaćim sudovima, a najviše sporova pokrenuli su sudije, tužioci i ostali zaposleni u pravosudnim institucijama, a njima su se u sporovima priključili i pripadnici Oružanih snaga (OS) BiH.

Više

USTAVNI SUD BIH: Potrebno 2,2 miliona maraka za jačanje IT sektora

Ustavni sud BiH je u srednjoročnom planu rada za period od 2021. do 2023. godine predvidio da će mu za funkcionisanje i rad biti neophodno povećanje godišnjeg budžeta i umjesto dosadašnjih 5,9 miliona, zatražili su 6,6 miliona KM godišnje.

Više

VLADA RS: Donijeta Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi za igre na sreću

Vlada Republike Srpske usvojila je, na 15. posebnoj sjednici, Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi za igre na sreću.

Više

ZAKON O POLICIJI I UNUTRAŠNjIM POSLOVIMA: Policijske penzije u skladu s Ustavom

Ustavni sud Republike Srpske nije prihvatio inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima ("Sl. glasnik RS", br. 57/2016, 110/2016, 58/2019 i 82/2019) kojim je predviđeno da se koeficijent za ostvarivanje prava na penziju policijskih službenika utvrđuje na osnovu pet godišnjih plata koje su za policajce najpovoljnije.

Više

BIH UBRZAVA PROCES EVROINTEGRACIJA

Delegacije BiH i Evropske unije (EU) će krajem novembra ponovo zajedno analizirati šta su domaći predstavnici uradili do sada, a s ciljem ubrzanja na evropskom putu, te koji im zadaci još zadaju glavobolju.

Više