Zastava Srbije

ZAKON O POLICIJI I UNUTRAŠNjIM POSLOVIMA: Policijske penzije u skladu s Ustavom

18.11.2020.


Ustavni sud Republike Srpske nije prihvatio inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima ("Sl. glasnik RS", br. 57/2016, 110/2016, 58/2019 i 82/2019) kojim je predviđeno da se koeficijent za ostvarivanje prava na penziju policijskih službenika utvrđuje na osnovu pet godišnjih plata koje su za policajce najpovoljnije.

Inicijativu za ocjenu ustavnosti člana 136a. pomenutog zakona podnio je Zdravko Mićanović iz Šekovića navodeći da je "osporavani član zakona u suprotnosti sa Ustavom Republike Srpske, jer ostale građane, odnosno korisnike penzije dovodi u neravnopravni položaj u odnosu na penzionisane policijske službenike". Mićanović je u inicijativi naveo da "smatra da je neustavno određivati različite koeficijente za ostvarivanje prava na penziju, jer se na taj način dovode u neravnopravan položaj korisnici prava na penziju".

U odgovoru na inicijativu koji je dostavila Narodna skupština RS navodi se da "davalac inicijative na nepotpun i pogrešan način tumači relevantnu ustavnu odredbu".

- Narodna skupština smatra da se u konkretnom slučaju ne vrši favorizovanje jedne grupe građana u odnosu na ostale, jer ustavni princip ravnopravnosti podrazumijeva jednakost u pravima, ali ne i uslovima i načinu pod kojima se ta prava ostvaruju - navodi se u rješenju Ustavnog suda RS.

Imajući u vidu Ustavom utvrđenu nadležnost zakonodavca, navodi se dalje, Ustavni sud je ocijenio da nije narušeno načelo ravnopravnosti građana iz člana 10. Ustava, kako se navodi u inicijativi.

- Naime, Ustav ne sadrži ograničenje u pogledu nadležnosti zakonodavca da posebnim zakonima, u ovom slučaju Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima, uredi prava po osnovu socijalnog osiguranja, pa tako i prava na penziju policijskih službenika. Činjenica da su uslovi za penzionisanje policijskih službenika uređeni na drugačiji način u odnosu na uslove koje Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđa za ostale građane, ne dovodi do povrede principa ravnopravnosti građana - ocjenjuje Ustavni sud Srpske.

U rješenju suda se navodi da je zakonodavac prilikom usvajanja predmetnog zakona prevashodno imao u vidu posebne, a često i otežane uslove rada i specifičnost poslova koje obavljaju policijski službenici, zbog čega su i propisani drugačiji uslovi za sticanje prava na penziju.

- Sud smatra da u konkretnom slučaju postoje objektivni, ustavnopravno prihvatljivi razlozi koji osporenu zakonsku normu ne čine diskriminatornom - navodi se u rješenju i dodaje da "pitanje opravdanosti i cjelishodnosti osporenog rješenja nije u nadležnosti Ustavnog suda RS".

Ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač ranije je rekao da osporena zakonska odredba nije u suprotnosti sa Ustavom Srpske.

- Napominjem da zakoni o policijskim službenicima u Federaciji BiH na isti način regulišu prava na penziju. Takođe, ističem i odluku Ustavnog suda RS od 27. januara 2016. godine kojom je odbijen prijedlog za utvrđivanje neustavnosti pojedinih članova Zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica, a kojim su na poseban način regulisani uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju te kategorije - ocijenio je Lukač.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Darko Momić, 16.11.2020.

Naslov: Redakcija