Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 18. 10. 2016.

REFORMA PRAVOSUĐA: Neophodno unaprijeđenje instituta medijacije . . . dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: 18. oktobra 2016. godine nastavak 14. redovne sjednice - Razmatranje prijedloga i nacrta strategija . . . dalje

KOMISIJA ZA FINANSIJE I BUDŽET DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Odobren Nacrt budžeta Ureda za reviziju institucija BiH za 2017 . . . dalje

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK: Udruženje poslodavaca FBIH insistira na što hitnijem donošenju novih zakona o doprinosima FBIH i o porezu na dohodak FBIH kako bi se anulirali negativni efekti primjene Pravilnika . . . dalje

MINISTARSTVO FINANSIJA RS: Javni poziv za 19. emisiju obveznica . . . dalje

CIK: Objavljeni konačni rezultati lokalnih izbora koji su održani 2. oktobra 2016. godine . . . dalje

DO KRAJA 2016. GODINE VLADA RS USVAJA PLAN ZA SMANJENJE POTROŠNJE NA PLATE U JAVNOM SEKTORU: Vlada Srpske u saradnji sa Svjetskom bankom izradiće registar zaposlenih u javnoj upravi, koji će poslužiti kao osnova za analizu svakog radnog mjesta, da bi se pronašli načini za dodatne uštede