Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

DO KRAJA 2016. GODINE VLADA RS USVAJA PLAN ZA SMANJENJE POTROŠNJE NA PLATE U JAVNOM SEKTORU: Vlada Srpske u saradnji sa Svjetskom bankom izradiće registar zaposlenih u javnoj upravi, koji će poslužiti kao osnova za analizu svakog radnog mjesta, da bi se pronašli načini za dodatne uštede


Vlada Republike Srpske će do kraja 2016. godine usvojiti operativni plan za smanjenje potrošnje na plate u javnom sektoru, kojim će biti precizirano kako će to biti urađeno za svaki resor pojedinačno, izjavio je ministar finansija Srpske Zoran Tegeltija.

Tegeltija je naglasio da će Vlada Srpske u saradnji sa Svjetskom bankom izraditi registar zaposlenih u javnoj upravi, koji će poslužiti kao osnova za analizu svakog radnog mjesta, da bi se pronašli načini za dodatne uštede.

"Plan je da od 2017. do 2019. godine potrošnju na plate usaglasimo sa standardima razvijenih zemalja", rekao je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, izrada dokumenata u vezi sa ekonomskom politikom i budžetom Srpske za 2017. godinu predviđena je u novembru i decembru.

Tegeltija je rekao da će zahtjevi i prijedlozi predstavnika sindikata i poslovne zajednice biti ugrađeni u ove dokumente, ukoliko Vlada ocijeni da ih je moguće realizovati u narednoj godini.

"Prioritet u izradi budžeta su politike i mjere koje će imati za posljedicu nastavak stabilnog privrednog rasta, dodatnu fiskalnu održivost i odgovornost, te socijalnu sigurnost građana Srpske", rekao je Tegeltija.

On je dodao da je osnovni cilj Vlade Republike Srpske dodatno povećanje zapošljavanja.

Tegeltija je ocijenio da nema razloga ni za kakvu zabrinutost kada je riječ o isplati plata, subvencija, podsticaja, kao ni bilo kojih drugih davanja planiranih budžetom za ovu godinu.

"Do 7. oktobra ukupni budžetski prihodi bili su veći za dva odsto u odnosu na operativni budžet, od čega su direktni porezi veći za tri odsto, dok su indirektni na nivou operativnog budžeta, a neporeski prihodi su veći za 13 odsto u odnosu na operativni budžet", naveo je Tegeltija.

On je istakao da je nedostatak finansiranja u prvoj polovini godine nadoknađen emisijom obveznica i trezorskih zapisa na domaćem tržištu, te da je aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom pomogao da, zaključno sa 7. oktobrom 2016. godine, bude ostvareno finansiranje samo za jedan odsto manje od planiranog budžetom.

Tegeltija je rekao da očekuje da će reforme u preduzeću "Željeznice Srpske" biti sprovedene iduće godine, a nakon toga pristupiće se reformama i u drugim javnim preduzećima.


Izvor: Vebsajt RTRS, 17.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772