Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

MINISTARSTVO FINANSIJA RS: Javni poziv za 19. emisiju obveznica


Na osnovu Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 71/2012 i 52/2014), a u skladu sa Odlukom o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 110/2015) i Odlukom o devetnaestoj emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom ("Sl. glasnik RS", br. 84/2016) Ministarstvo finansija objavljuje javni poziv za upis i uplatu devetnaeste emisije obveznica Republike Srpske javnom ponudom svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

 Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica Republike Srpske.

U skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske - Odluka o devetnaestoj emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom, broj: 04/1-012-2-2038/16 od 29.09.2016. godine, osnovni elementi emisije su:

 • Emitent: Republika Srpska;
 • Opis emisije: emisija dugoročnih obveznica javnom ponudom;
 • Broj hartija od vrijednosti: 25.000;
 • Valuta: konvertibilna marka;
 • Valutna klauzula: Evro;
 • Nominalna vrijednost pojedinačne hartije od vrijednosti: 1.000 KM;
 • Planirani iznos emisije: 25.000.000,00 KM;
 • ISIN broj: BA100RSBDOU4;
 • Datum aukcije: 01.11.2016. godine;
 • Kamatna stopa: fiksna 4% na godišnjem nivou;
 • Isplata glavnice: jednokratno po dospijeću (po isteku roka od pet godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti);
 • Isplata kamate: kamata se obračunava na glavnicu i isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije).

Unos kupovnih naloga:

01.11.2016. godine, u periodu od 8:30 do 11:30 uz dodatak slučajno odabranog vremena od 0 do 300 sekundi ("random time");

Mjesto upisa: upis se vrši kod ovlašćenih berzanskih posrednika, na Banjalučkoj berzi.

Unos prodajnog naloga i zaključivanje posla:

Ministarstvo finansija vrši unos prodajnog naloga dana 01.11.2016. godine u periodu od 11:30 uz dodatak slučajno odabranog vremena ("random time") do 12:00 časova;

Poslovi se zaključuju 01.11.2016. godine u 12:00 časova po jedinstvenoj ravnotežnoj cijeni.

Period nakon aukcije:

Ova faza postoji samo u slučaju da se cjelokupna količina obveznica u javnoj ponudi ne realizuje 01.11.2016. godine;

Kupovni nalozi se unose 02.11.2016. godine u periodu od 8:30 do 12:00 časova. Poslovi se realizuju po jedinstvenoj ravnotežnoj cijeni koja je ostvarena 01.11.2016. godine;

Poslovi se automatski zaključuju unosom kupovnog naloga i javna ponuda traje dok se ne realizuje ponuđena količina obveznica ili do isteka javne ponude 02.11.2016. godine u 12:00 časova.

 Uplata i registracija:

Datum uplate: do 03.11.2016. godine, najkasnije do 10 časova;

Uplata: kod UniCredit Bank a.d. Banja Luka, Marije Bursać 7, 78 000 Banja Luka, broj računa: 551-790-22205350-32;

Datum registracije hartije od vrijednosti: poslije uplata i podnošenja zahtjeva za registraciju Centralnom registru hartija od vrijednosti, 03.11.2016. godine, a najkasnije do 16:00 časova, kod Centralnog registra hartija od vrijednosti.

Dospijeće:

 • Rok dospijeća: pet godina;
 • Datum dospijeća: 03.11.2021. godine.

Prijevremeni otkup:

Ministarstvo finansija može u skladu sa posebnom odlukom Vlade Republike Srpske, vršiti prijevremeni otkup.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 17.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772