Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

KOMISIJA ZA FINANSIJE I BUDŽET DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Odobren Nacrt budžeta Ureda za reviziju institucija BiH za 2017


Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH je 17.10.2016. godine odobrila Nacrt budžeta Ureda za reviziju institucija BiH za 2017 godinu od 4.006.000 KM.

Odobreni Nacrt budžeta umanjen je za iznos od 5.500.000 KM u odnosu na nacrt budžeta koji je predložio Ured i koji je iznosio 9.506.000 KM. 

Komisija je naredila Uredu za reviziju da izvrši korekciju u dostavljenom Nacrtu budžeta na način da smanji ukupni budžet za 5,5 miliona KM, koliko je bilo predviđeno za nabavku građevine za smještaj ove institucije. 

Članovi ove komisije prihvatili su i zaključak kojim traže od Vijeća ministara BiH da u okviru prve nabavke poslovnih zgrada u prioritetu riješi potrebe Ureda za reviziju institucija BiH, vodeći računa o mogućnosti fizičke odvojenosti ove institucije od institucija nad kojima vrši reviziju.  

Zamjenik generalnog revizora Jasmin Pilica je na sjednici Komisije, prije izjašnjavanja njenih članova, rekao da je Nacrt budžeta Ureda za reviziju institucija BiH za 2017. godinu predviđen u iznosu od 9.506.000 KM. 

- Od toga, za tekuće izdatke trebalo bi izdvojiti 3.856.000, za kapitalne izdatke za nabavku opreme 150.000 KM, što bi značilo da tekući i kapitalni izdaci bez građevine iznose 4.006.000 KM. Posebna stavka bi bila nabavka građevine za smještaj u vrijednosti od 5.500.000 miliona KM - rekao je Pilica, te istaknuo problem vezan za trajni smještaj ove institucije.

Predstavnica Ministarstva finansija i trezora BiH je rekla da bi ovih 5,5 miliona KM bio problem u 2017. godini, jer je budžet već nekoliko godina ograničen na isti okvir.

Podsjetila je da je Vijeće ministara BiH donijelo odluku o kupovini objekta u Sarajevu kao višegodišnji projekt, i to je u postupku, tako da postoji mogućnost da se Uredu za reviziju ponudi smještaj u toj zgradi.

Prijedlog Ministarstva finansija je bio da u budžet Ureda za reviziju institucija BiH za 2017. godinu ne uđe ovih 5,5 miliona KM, ali da se Ministarstvu uputi zaključak da se prioritetno riješi smještaj Ureda za reviziju.

Zamjenik generalnog revizora Jasmin Pilica je istakno da treba voditi računa i o tome da smještaj Ureda za reviziju mora da bude fizički odvojen od drugih institucija kojima vrši reviziju, ili bar da budu smješteni s nekim institucijama nad kojima ne vrše reviziju.

Predsjedavajuća Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH Ljilja Zovko je na početku rasprave podsjetila da je Komisija na prošloj sjednici razmatrala Nacrt budžeta Ureda, kada je zaključeno da će se o njemu izjašnjavati nakon što čuju mišljenje predstavnika Ministarstva finansija i trezora BiH.

Zovko je podsjetila da je Zakonom o reviziji institucija BiH određeno da budžet Ureda za reviziju odobravaju komisije za finansije i budžet oba doma državnog parlamenta, bez mogućnosti bilo koga da taj budžet naknadno mijenja.

Po njenim riječima, Ministarstvo finansija i trezora BiH može samo dati svoje mišljenje na odobreni budžet.

- Kako se radi o značajnom povećanju u odnosu na prošlogodišnji i ranije proračune želimo čuti stavove Ministarstva finansija i eventualne prijedloge radi iznalaženja najboljeg rješenja za Ured za reviziju - rekla je Zovko.

Član Komisije za finansije i budžet Doma naroda Sifet Podžić je mišljenja da je dobar prijedlog Ministarstva finansija, s obzirom na to da je u planu da se kupi zgrada.

- Mislim da Komisija treba zauzeti stav da Ured za reviziju bude u prioritetu da se smjesti u taj novi objekt - rekao je Podžić.

S tim se složio i član Komisije Dragutin Rodić, smatrajući da je ovo put rješavanja ovog pitanja, te da bi bilo nerealno glasati za 5,5 miliona KM u budžetu ove institucije.

Članica Komisije Zdenka Džambas je rekla da stoji iza zahtjeva revizije, te da se ne smije zaboraviti ni dio koji govori o njihovoj neovisnosti. Naglasila je da oni svojim radom doprinose i budžetu institucija BiH.

- Insistirat ćemo na tome da oni moraju biti prioritet u rješavanju pitanja smještaja - rekla je Džambas.

Komisija je primila k znanju Godišnji plan Ureda za reviziju institucija BiH za 2016./2017. godinu, uz zaključak da im ova institucija dostavi i plan rada.

Također je primljena k znanju i Informacija i Dopuna informacije o aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH o izvršenoj reviziji učinka o temi "Transparentnost rada institucija BiH", koji je predložilo Vijeće ministara BiH.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 17.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772