Zastava Srbije

BIH I HRVATSKA VOLJNE ZAKLJUČITI UGOVOR O IMOVINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA

Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša (HDZ) izjavio je da je na sastanku ministara pravde BiH i Hrvatske 1. juna 2021. godine izražena je volja za zaključivanjem ugovora o imovinsko-pravnim odnosima, te su se strane obavezale pokrenuti proceduru njegovog zaključivanja nakon što Hrvatska odgovori na inicijativu Ministarstva pravde BiH.

Više

VLADA FBIH PODRŽALA INICIJATIVE ZA USVAJANJE I DALA MIŠLJENJE O PRIJEDLOZIMA ZA IZMJENU VIŠE ZAKONA

Vlada FBiH danas je podržala razmatranje i usvajanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, kojeg su predložili poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Lana Prlić i delegat u Domu naroda Lana Prlić. Vlada je ocijenila da ovaj prijedlog na sistemski i sveobuhvatan način uređuje oblast zaštite od nasilja i huliganstva u vezi sa održavanjem sportskih takmičenja.

Više

IZMJENE PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O PDV: Prijedlog - oslobađanje od plaćanja poreza na dodatnu vrijednost komunalnih djelatnosti neophodnih za finalnu proizvodnju (električna energija, voda, gas i zbrinjavanje otpada)

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac uputio je Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH inicijativu za pokretanje postupka izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, u cilju poboljšanja uslova poslovanja i stimulisanja investicija u slobodne zone.

Više

PRVA BESCARINSKA POSLOVNA ZONA U RS BIĆE OTVORENA DO KRAJA GODINE

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević najavio je da će, sinhronizacijom rada Vlade Srpske i opštine Bratunac, biti pokrenut rad prve bescarinske poslovne zone u Republici Srpskoj kod novog graničnog prelaza sa Srbijom u bratunačkoj opštini.

Više

PROPISI KOJI SE ODNOSE NA ZBRINJAVANJE I UPRAVLJANJE NUSPROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA I ŽIVOTINJSKIM OTPADOM DJELIMIČNO USKLAĐENI SA EVROPSKIM STANDARDIMA: Neke procesno-pravne EU odredbe trenutno se ne mogu ugraditi u pravni sistem BiH, ali biće ugrađene ulaskom zemlje u EU

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je danas da su propisi koji se odnose na zbrinjavanje i upravljanje nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom djelimično usklađeni sa evropskim standardima s obzirom da sadrže procesno pravne odredbe koje se ne mogu ugraditi u pravni sistem BiH.

Više

PODNIJETA INICIJATIVA ZA DONOŠENJE ZAKONA O POREZU NA DIGITALNE USLUGE: Cilj - da kupac ili prodavac na internetu prodaju ili kupuju po standardnoj cijeni, a da novac, odnosno naplata poreza bude sprovedena u BiH

Kako se oporezuju digitalne usluge u BiH? Prema trenutnom stanju, nikako. Da li će to regulisati inicijativa Saše Magazinovića koja je prihvaćena na sjednici Zastupničkog doma BiH da u roku od 60 dana Vijeće ministara reguliše ovu oblast, ostaje da se vidi. Ovom izmjenom, BiH bi ostalo mnogo novca kroz PDV.

Više