Zastava Srbije

PODNIJETA INICIJATIVA ZA DONOŠENJE ZAKONA O POREZU NA DIGITALNE USLUGE: Cilj - da kupac ili prodavac na internetu prodaju ili kupuju po standardnoj cijeni, a da novac, odnosno naplata poreza bude sprovedena u BiH

18.06.2021.


Kako se oporezuju digitalne usluge u BiH? Prema trenutnom stanju, nikako. Da li će to regulisati inicijativa Saše Magazinovića koja je prihvaćena na sjednici Zastupničkog doma BiH da u roku od 60 dana Vijeće ministara reguliše ovu oblast, ostaje da se vidi. Ovom izmjenom, BiH bi ostalo mnogo novca kroz PDV.

Inicijativa da se u roku od dva mjeseca u parlamentarnu proceduru uputi prijedlog Zakona o porezu na digitalne usluge trebao bi regulisati ovu oblast, na način da kupac ili prodavac na internetu prodaje ili kupuje po standardnoj cijeni, a da novac, odnosno naplata poreza bude sprovedena u BiH.

Odnedavno građani mogu kupovati i prodavati na Amazonu

Ipak, inicijativa ide u izmijenjenom obliku, Vijeće ministara u roku od 60 dana treba parlamentu dostaviti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojim bi se regulisala ova oblast.

“Neka opća saglasnost jeste da bi taj novac koji pripada BiH trebao biti zakonski uređen da te kompanije plaćaju, a da se pri tome neće za krajnje korisnike ništa promijeniti”, kazao je Saša Magazinović, podnosilac inicijative (SDP BiH).

Odnedavno i građani BiH mogu koristiti usluge “Amazona”, bilo da prodaju ili kupuju. I ovo je jedan od razloga za jednu ovakvu inicijativu. Primjera radi, Apple je od januara ove godine počeo plaćati samoinicijativno PDV BiH. Međutim, Zakonom bi trebalo obavezati i sve ostale. Recimo, putem poreskog posrednika.

Takav model je u Srbiji i baš “Amazon” na taj način plaća porez ovoj zemlji, ali to isto rade, npr. Netflix, Airbnb i dr.

“Sadašnji Zakon je vrlo čudan. Ako vi kao korisnik kupite aplikaciju na internetu, praktično ste dužni, ali se ne zna gdje, prijaviti i platiti PDV državi. To je nevjerovatna konstrukcija, koja ne funkcioniše u stvarnosti, a građani ne znaju kako to uraditi, a ni ljudi u Poreskoj upravi ne bi znali da vam objasne kako da to uradite”, dodao je Magazinović.

Digitalne usluge se ne oporezuju zbog postojećeg zakona

Iz Uprave za indirektno oporezivanje kažu da kada se radi o oporezivanju određenih usluga ili dobara koje građani BiH kupuju iz inostranstva, Zakon o PDV-u predviđa da ako ta dobra prelaze graničnu liniju BiH, oporezuje se samo ona dobra preko 300 KM što obuhvata plaćanje carine i PDV-a. Međutim, ako je kupovina obavljena na način online kupovine, to je puno teže oporezivanje.

“U skladu sa važećom zakonskom legislativom predviđeno je praktično da se PDV treba platiti gdje primalac usluga ima sjedište, odnosno boravište i adresu. Trebalo bi da se izvrši na način da bi određena kompanija koja takva dobra prodaje, mora da ima svoju poslovnu jedinicu u BiH. U slučaju da to ne može, onda treba imati poreskog zastupnika koji će u njihovo ime vršiti prijavu i plaćanje PDV-a”, pojasnio je Ratko Kovačević, glasnogovrnik Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Međutim, niti su građani upoznati, a i oni koji jesu ne plaćaju porez, niti kompanije čije usluge plaćaju građani BiH to čine. Npr., iz Poreske uprave FBiH kažu kako prema trenutnim zakonskim propisima Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja imaju prioritet u odnosu na lokalne zakone.

U dosadašnjoj praksi ovaj tip usluge je u najvećem broju slučajeva bio oslobođen plaćanja poreza po odbitku zbog zaključenih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između BiH i zemlje rezidentnosti pružaoca usluge, kojim je definisano da se takve usluge oporezuju u zemlji primaoca prihoda.

“Konkretno, za usluge reklamiranja na Facebook-u i Google-u (rezidenti Irske), primjenjuju se odredbe Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i poreze na dobit od imovine,  te ukoliko su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, porez po odbitku se ne obračunava i ne uplaćuje u Federaciji BiH”, stav je Poreske uprave FbiH.

Ekonomisti smatraju da je sistem složen

Ekonomisti poručuju da je čitav sistem složen, iako su pojedine zemlje poput SAD-a, izmjenile zakone u ovoj oblasti. Potrebno je kroz izmjene Zakona ostaviti neke postojeće stavke, poput vrijednosti robe i iznosa koje bi oslobodile kupce od plaćanja PDV-a.

“Ono što ja znam je da su to manje vrijednosti, da su to po definiciji jeftiniji proizvodi, tako da ne vidim da su to neki veliki gubici za UIO, jer ako hoćete da kupite televizor, nećete ga upiti preko interneta, da budem konkretan”, istakao je Zoran Pavlović, ekonomista.

Zakon koji reguliše ovu oblast je potreban, da li kroz novo zakonsko rješenje ili postojeće, nije važno. Važno je da novac koji treba da ide za plaćanje poreza u BiH i ostane u našoj zemlji.


IZVOR: N1, Slaviša Starčević, 16.06.2021.

Naslov: Redakcija