Zastava Srbije

VLADA FBIH PODRŽALA INICIJATIVE ZA USVAJANJE I DALA MIŠLJENJE O PRIJEDLOZIMA ZA IZMJENU VIŠE ZAKONA

18.06.2021.


Vlada FBiH danas je podržala razmatranje i usvajanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, kojeg su predložili poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Lana Prlić i delegat u Domu naroda Lana Prlić. Vlada je ocijenila da ovaj prijedlog na sistemski i sveobuhvatan način uređuje oblast zaštite od nasilja i huliganstva u vezi sa održavanjem sportskih takmičenja.

Federalna vlada je prihvatila inicijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Orašje, koju je podnijela Općina Orašje. Utvrđeno je da Orašje ispunjava uslov da gradom bude proglašeno kao općina u kojoj je sjedište kantona, a u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH. Danas je Federalno ministarstvo pravde određeno da bude nosilac izrade Nacrta zakona o Gradu Orašje.

Vlada je, na prijedlog i uz obrazloženja resornih federalnih ministarstava, utvrdila mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva, inicijativi za izmjene i dopune Zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, te o inicijativama za izradu prečišćenog teksta Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.


IZVOR: Vijesti 16.06.2021.

Naslov: Redakcija