Zastava Srbije

PROPISI KOJI SE ODNOSE NA ZBRINJAVANJE I UPRAVLJANJE NUSPROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA I ŽIVOTINJSKIM OTPADOM DJELIMIČNO USKLAĐENI SA EVROPSKIM STANDARDIMA: Neke procesno-pravne EU odredbe trenutno se ne mogu ugraditi u pravni sistem BiH, ali biće ugrađene ulaskom zemlje u EU

18.06.2021.


Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je danas da su propisi koji se odnose na zbrinjavanje i upravljanje nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom djelimično usklađeni sa evropskim standardima s obzirom da sadrže procesno pravne odredbe koje se ne mogu ugraditi u pravni sistem BiH.

Košarac kaže da će ove odredbe biti ugrađene u propise BiH pristupom zemlje u EU.

- U suštini, propisi su strukovno usklađeni. Zakon o veterinarstvu BiH samo okvirno tretira životinjski otpad i nalaže propisivanje detaljnijih uslova o načinu tretiranja životinjskih otpadaka, preradi, te uslove za objekte za preradu, transport i spaljivanje, što je i postignuto ovim propisima - rekao je Košarac na zajedničkoj sjednici oba doma Parlamentarne skupštine BiH, odgovarajući na pitanje poslanika Nermina Madrape.

Košarac je rekao da su veterinarski sistem i upravljanje otpadom u BiH regulisani prema nadležnostima definisanim Ustavom i zakonima, ukazujući da je veterinarski sistem u BiH regulisan kroz tri zakona - Zakon o veterinarstvu, Zakon o veterinarstvu Republike Srpske i Zakon o veterinarstvu u FBiH.

- Uređenjem pitanja nusproizvoda životinjskog porijekla i životinjskog otpada u BiH nadležna tijela se bave od 2011. godine, kada su, kao predmet usklađivanja sa pravnom tekovinom EU, doneseni i prvi detaljni propisi iz ove oblasti, i to - Odluka o nusproizvodima životinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu namijenjeni ishrani ljudi, koja je usklađena sa Uredbom Evropskog parlamenta i Savjeta u stepenu u kojem je bilo to moguće, s obzirom na procesno-pravne odredbe koje se nisu mogle ugraditi u pravni sistem BiH - rekao je Košarac.

On je naveo da je usvojen i Pravilnik o utvrđivanju veterinarsko-zdravstvenih uslova za odlaganje, korištenje, sakupljanje, prevoz, identifikaciju i sljedivost, registraciju i odobravanje pogona, stavljanje na tržište, uvoz, tranzit i izvoz nusproizvoda životinjskog porijekla i njihovih proizvoda koji nisu namijenjeni ishrani, koji je bio predmet usklađivanja sa Uredbom Komisije.

Prema njegovim riječima, kao pomoć u sprovođenju navedenih propisa, te pripremi i izradi novih akata, EU je u 2012. godini finansirala projekat "Tehnička pomoć u oblasti upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom u BiH".

- Uz pomoć navedenog projekta nastala su dva značajna dokumenta Strategija upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom u BiH i Studija izvodljivosti upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla u BiH - istakao je Košarac.

On je pojasnio da se Strategija bavila pitanjem upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla, odnosno životinjskim otpadom, što preddstavlja važno pitanje u oblasti veterinarstva i oblasti ekologije, budući da je potencijalni rizik za izbijanje zaraznih bolesti.

S druge strane, Studija izvodljivosti upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom je proizvod procesa koji je započeo 2016. godine uspostavom radne grupe za njenu izradu koju su sačinjavali državni službenici iz institucija iz sektora veterinarstva i ekologije/zaštite okoline na svim nivoima vlasti u BiH, te predstavnici privatnog sektora, odnosno subjekata u poslovanju s hranom.

- Nakon završenog projekta, kao naredni korak, Savjet ministara je na 165. sjednici održanoj 30. januara 2019. godine, usvojio Informaciju o realizaciji projekta "Tehnička pomoć u oblasti upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom u BiH", s ciljem preduzimanja potrebnih koraka nadležnih organa za sprovođenje Strategije i Studije izvodljivosti - naveo je Košarac.

Košarac je rekao da se još čekaju mišljenja nadležnih institucija, a shodno Јedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, ova odluka još nije upućena Savjetu ministara na usvajanje.


IZVOR: RTRS,16.06.2021.

Naslov: Redakcija