Zastava Srbije

RAZGOVOR S POVODOM: Predstavljanje pravne baze Paragraf Lex na Radio Čapljina

BH sustav politički i zakonski poprilično je kompliciran zbog više razina vlasti, pa tako imamo mnogo zakona na županijskoj, entitetskoj i državnoj razini. Za nas laike malo je ovako...

Više

ZAKLJUČCI PREDSJEDNIŠTVA BIH O VIRUSU KORONA

Na sjednici Predsjedništva BiH usvojeno je 18 zaključaka...

Više

VIJEĆE MINISTARA PROGLASILO STANJE PRIRODNE I DRUGE NESREĆE U BIH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je donijelo odluku o uvođenju stanja prirodne i druge nesreće u našoj zemlji radi sprečavanja širenja novog koronavirusa Covid-19. ...

Više

PREPORUKE VLADE FBIH POSLODAVCIMA I RADNICIMA ZBOG KORONAVIRUSA

Federalna vlada je donijela niz preporuka za poslodavce i radnike s ciljem sprečavanja bolesti izazvane koronavirusom...

Više

INSTRUKCIJA ZA RAD GRADSKIH I OPŠTINSKIH UPRAVA U RS U SITUACIJI IZAZVANOJ VIRUSOM KORONA

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske izdalo je sljedeće instrukcije za rad gradskih i opštinskih uprava u situaciji izazvanoj virusom korona: ...

Više

NAREDBA O OBAVEZNOJ KONTROLI LICA KOJIMA JE ODREĐENA KUĆNA IZOLACIJA ZBOG NOVOG VIRUSA KORONA U REPUBLICI SRPSKOJ

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić je potpisala Naredbu o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona u Republici Srpskoj...

Više

KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE: Ko ne postupi po propisima ili naredbi kojima nadležni organ određuje preglede, dezinfekciju, izdvajanje bolesnika ili neke druge mjere za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti kod ljudi, pa usljed toga dođe do prenošenja zarazne bolesti, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pozvalo je građane da se odgovorno ponašaju i poštuju odluke Koordinacionog tijela za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti vezanih za pojavu "COVID-19", bolesti koji izaziva korona virus i lokalnih štabova za vanredne situacije...

Više

PORESKA UPRAVA RS: Koristiti elektronske usluge

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike da će, u skladu sa preporukama i preventivnim mjerama Vlade RS na zaštiti stanovništva od širenja korona virusa, i u narednim danima biti na usluzi poreskim obveznicima...

Više

SINDIKAT TRAŽI HITNU NOVČANU NADOKNADU ZA RADNIKE U SUPERMARKETIMA I PRODAVNICAMA

Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH (STBiH) zatražio je finansijsku kompenzaciju za radnike u supermarketima i prodavnicama higijenskih potrepština, navodeći kako su radnici u trgovini na prvoj liniji fronta borbe s korona virusom...

Više