Zastava Srbije

NAREDBA O OBAVEZNOJ KONTROLI LICA KOJIMA JE ODREĐENA KUĆNA IZOLACIJA ZBOG NOVOG VIRUSA KORONA U REPUBLICI SRPSKOJ

17.03.2020.


Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić je potpisala Naredbu o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona u Republici Srpskoj.

Ovom Naredbom, u cilju suzbijanja pojave i širenja virusa korona u Republici Srpskoj i u cilju kontrole lica kojima je određena kućna izolacija, nalaže se sprovođenje sljedećih mjera:

  • sve jedinice lokalne samouprave dužne su obezbjediti da Komunalna policija vrši kontrolu lica kojima je određena kućna izolacija
  • komunalna policija prilikom kontrole utvrđuje da li se lica nalaze na lokaciji na kojoj je određeno da budu u izolaciji,
  • za lice za koje komunalni policajac utvrdi da se ne nalazi na lokaciji određenoj u rješenju nadležnog zdravstvenog inspektora, preduzima mjere i radnje za koje je ovlašćen Zakonom o komunalnoj policiji,

Za sprovođenje ove Naredbe odgovoran je gradonačelnik, odnosno načelnik jedinice lokalne samouprave.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, 16.03.2020.

Naslov: Redakcija