Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Raspored sjednica skupštinskih odbora za 20. sjednicu Narodne skupštine

U okviru pripreme Dvadesete sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice skupštinskih odbora biće održane po sljedećem redoslijedu:

Više

ZAKON O ZAŠTITI LICA KOJA PRIJAVLJUJU KORUPCIJU: Zakon je na snazi od 7. jula 2017. godine. Donijeto "Obavještenje za sve zaposlene u Ministarstvu pravde RS

Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske obavještava javnost da je, 7. jula 2017. godine, na snagu stupio Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju ("Sl. glasnik RS", br. 62/2017 - dalje: Zakon), kojim se obezbjeđuje zaštita svih lica koja prijavljuju korupciju, u javnom i u privatnom sektoru, ukoliko je ugrožavanje ili povreda njihovih prava u vezi sa korupcijom ili njenom prijavom.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O INTERVENTNIM NABAVKAMA: Predviđeno je da Vlada RS donosi Odluku o proglašenju postojanja posebnih uslova i ozbiljnih poremećaja na tržištu i u državi, a ovim zakonom je predviđeno i donošenje plana interventnih nabavki

Vlada Republike Srpske utvrdila je 13. jula 2017. godine, na 133. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Prijedlog zakona o interventnim nabavkama, po hitnom postupku.

Više

NACRT ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FBIH: Poslodavci su posebno zabrinuti u pogledu konzistentnosti rješenja porezne reforme, a najviše pogledu poštivanja vremenskog okvira i rokova. Posebnu opasnost za poslovno okruženje predstavlja situacija u kojoj bi se moglo povećati porezno opterećenje, a da prije toga ne nastupi rasterećenja cijene rada...

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i US Alumni asocijacija u BiH nedavno su održali javnu diskusiju na temu 'Porezi: Dobitak ili odbitak?', povodom Nacrta zakona o porezu na dohodak FBiH, sa ciljem razmjene mišljenja o mogućim efektima nacrta na bh. društvo.

Više

PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA TRGOVINE U REPUBLICI SRPSKOJ DO 2022. GODINE: Vlada RS usvojila Strategiju, te će ovaj dokument biti razmatran na sjednici Narodne skupštine RS 18. jula 2017. godine

Vlada Republike Srpske, na sjednici održanoj 13. jula 2017. godine, razmatrala je i usvojila Prijedlog strategije razvoja trgovine do 2022. godine.

Više

DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BIH: Posao prevođenja Upitnika Evropske komisije dobiće samostalni prevodioci

Posao prevođenja Upitnika Evropske komisije dobiće samostalni prevodioci, i to ugovorom o djelu, rekao je direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović.

Više

MINISTARSTVO FINANSIJA RS: Javni poziv za 25. emisiju obveznica

Na osnovu Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 71/2012 i 52/2014), a u skladu sa Odlukom o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017) i Odlukom o dvadeset petoj emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017) Ministarstvo finansija objavljuje:

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772