Zastava Srbije

ZAKON O ZAŠTITI LICA KOJA PRIJAVLJUJU KORUPCIJU: Zakon je na snazi od 7. jula 2017. godine. Donijeto "Obavještenje za sve zaposlene u Ministarstvu pravde RS

17.07.2017.


Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske obavještava javnost da je, 7. jula 2017. godine, na snagu stupio Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju ("Sl. glasnik RS", br. 62/2017 - dalje: Zakon), kojim se obezbjeđuje zaštita svih lica koja prijavljuju korupciju, u javnom i u privatnom sektoru, ukoliko je ugrožavanje ili povreda njihovih prava u vezi sa korupcijom ili njenom prijavom.

Prema Zakonu, prijavilac može da izabere način na koji će izvršiti prijavu korupcije i to:

  • internom prijavom, kod subjekta u vezi sa čijom djelatnošću je planirana ili izvršena korupcija ili
  • eksternom prijavom, kod nadležnih organa unutrašnjih poslova, tužilaštva ili organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava i borbom protiv korupcije,

te ne smije imati štetne posljedice zbog prijave.

Odredbama člana 21., Zakona, propisane su i obaveze odgovornog lica, među kojima su obaveza primanja prijave korupcije kao i obezbjeđenje zaštite ličnih podataka i anonimnost prijavioca.

S tim u vezi, ministar pravde u Vladi RS je donio "Obavještenje za sve zaposlene u Ministarstvu pravde RS", a koje se odnosi na primanje prijava korupcije te zaštite ličnih podataka lica koja je prijavljuju.

Ministar pravde u Vladi RS preporučuje svim pravosudnim institucijama, ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija te republičkim upravnim organizacijama u sastavu Ministarstva pravde RS, da donesu obavještenja po uzoru na gore navedeno, dok se predmetna pitanja ne regulišu Uputstvom o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja je prijavljuju.

Ministarstvo podsjeća da su sva odgovorna lica koja rukovode sa deset ili više zaposlenih, obavezna da donesu navedeno Uputstvo, i to u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 12.07.2017.

Naslov: Redakcija