Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: Raspored sjednica skupštinskih odbora za 20. sjednicu Narodne skupštine

17.07.2017.


U okviru pripreme Dvadesete sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice skupštinskih odbora biće održane po sljedećem redoslijedu:

1. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2017. godine u 09.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadesete sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj;

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko -medicinskim proizvodima;

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama.

2. Odbor za praćenje stanja u oblasti penzijsko – invalidskog osiguranja, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2017. godine u 09.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (sala 51).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvadesete sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Informacija o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2016. godinu.

3. Odbor za lokalnu samoupravu održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2017. godine u 12.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvadesete sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017 – 2021. godine.

4. Zakonodavni odbor održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2017. godine u 12.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati prijedlozi, nacrti zakonā i odluke koji su predviđeni za Dvadesetu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

5. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2017. godine u 13.30 časova, u sali 4 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadesete sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj;

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko -medicinskim proizvodima;

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama.

6. Odbor za finansije i budžet održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2017. godine u 14.00 časova, u sali 5 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadesete sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu – prijedlog predsjednika Republike;

2. Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2016. godinu;

3. Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2016 – 31.12.2016. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2016. godinu;

4. Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:

a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2016. godinu;

b) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2016. godinu;

v) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2016. godine;

5. Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2016. godinu;

6. Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine;

7. Informacija o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2016. godinu;

8. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu jačanja bankarskog sektora (8741 – BA);

9. Imenovanje predsjednika i članova Fiskalnog savjeta Republike Srpske – prijedlog predsjednika Republike.

7. Odbor za boračko - invalidsku zaštitu održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2017. godine u 14.00 časova, u sali 3 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadesete sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2016. godinu;

2. Informacija o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2016. godinu.

8. Odbor jednakih mogućnosti održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2017. godine u 14.00 časova, u sali 6 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvadesete sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu – prijedlog predsjednika Republike.

9. Odbor za reviziju održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2017. godine u 15.00 časova, u sali 5 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvadesete sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu – prijedlog predsjednika Republike.

10. Odbor za privredu održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2017. godine u 16.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadesete sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017 – 2021. godine.

2. Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2016. godinu;

3. Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2016 – 31.12.2016. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2016. godinu;

4. Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:

a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2016. godinu;

b) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2016. godinu;

v) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2016. godine;

5. Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2016. godinu;

6. Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.

11. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2017. godine u 16.30 časova, u sali 6 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvadesete sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog strategije razvoja kulture Republike Srpske 2017 – 2022.

12. Odbor za pitanja djece održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2017. godine u 17.00 časova, u sali 3 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvadesete sjednice, a koji je nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu – prijedlog predsjednika Republike.

13. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2017. godine u 17.30 časova, u sali 5 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadesete sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske;

2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske;

3. Prijedlog strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017 – 2021. godine;

4. Izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2016. godinu.

14. Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku održaće sjednicu u ponedjeljak, 17. jula 2017. godine u 17.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvadesete sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu – prijedlog predsjednika Republike.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 13.07.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772