Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O INTERVENTNIM NABAVKAMA: Predviđeno je da Vlada RS donosi Odluku o proglašenju postojanja posebnih uslova i ozbiljnih poremećaja na tržištu i u državi, a ovim zakonom je predviđeno i donošenje plana interventnih nabavki

17.07.2017.


Vlada Republike Srpske utvrdila je 13. jula 2017. godine, na 133. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Prijedlog zakona o interventnim nabavkama, po hitnom postupku.

Ovim zakonom uređuje se način interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu Republike Srpske.

Proizvodi, roba i sredstva iz ovog zakona su: osnovni poljoprivredni proizvodi (uključujući i rezerve mesa u živoj stoci) i industrijsko-prehrambeni proizvodi neophodni za ishranu stanovništva, određeni industrijsko-neprehrambeni proizvodi, sirovine, reprodukcioni materijal, energetski proizvodi, derivati nafte i druga sredstva potrebna za proizvodnju i transport robe, koji su od posebnog značaja za Republiku.

Ministar trgovine i turizma Predrag Gluhaković rekao da je ovim zakonom predviđeno koje su to vanredne situacije i poremećaji u državi i dodao da je ovaj zakon prilagođen potrebama Republike Srpske i građana, te dobar temelj za funkcionisanje države u vanrednim situacijama.

"Predviđeno je da Vlada Republike Srpske donosi odluku o proglašenju postojanja posebnih uslova i ozbiljnih poremećaja na tržištu i državi, a ovim zakonom je predviđeno i donošenje plana interventnih nabavki", naglasio je ministra Gluhaković i dodao da će ovaj zakon biti upućen u skupštinsku proceduru.

On je istakao da ovim rješenjem neće biti "zarobljavanja" robe, usluga i kapitala, te da će plan interventnih nabavki donositi i realizovati Vlada u saradnji sa lokalnim zajednicama.

Ministar Gluhaković je napomenuo da će sredstva za ove namjene biti obezbijeđena u Budžetu Republike Srpske, te da Vlada svake godine, do 30. novembra, mora usvojiti plan za narednu godinu.

On je poručio da će do usvajanja Zakona o interventnim nabavkama važiti Zakon o robnim rezervama ("Sl. glasnik RS", br. 109/2011) te da će Vlada zbrinuti 12 do 13 radnika u okviru novog oblika funkcionisanja Robnih rezervi.

On je dodao da niko od zaposlenih neće ostati nezbrinut, već će im biti traženo zaposlenje u javnim preduzećima, institucijama i agencijama.

Prijedlog zakona o interventnim nabavkama Republike Srpske po hitnom postupku naći će se na Dnevnom redu 20.sjednice Narodne Skupštine Republike Srpske 18.jula 2017.godine.


IZVOR: Vebsajt Vlada RS, 13.07.2017.

Izvod iz vijesti, Naslov: Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772