Zastava Srbije

NOVI ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI RS DONIJEĆE RAZNE NOVINE: Uređen širi obim prava, ali i obaveze građana i pacijenata prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu

Jedna od novina ovog zakona je da žena i maloljetnica koja ima više od 15 godina imaju pravo na slobodan izbor i registraciju kod ginekologa u domu zdravlja, specijalističkoj ambulanti ili centru, ili izuzetno kod doktora porodične medicine.

Više

VLADA RS USVOJILA KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA SRPSKE ZA PRVA TRI MJESECA OVE GODINE: U prvom kvartalu budžetski prihodi od 852,1 milion KM

Prema konsolidovanom izvještaju, budžetski prihodi ostvareni su u iznosu od 852,1 milion KM, što je za tri odsto više u odnosu na budžet, dok je za osam odsto veći od finansijskog plana za prvi kvartal.

Više

VLADA FBIH UTVRDILA PRIJEDLOG ZAKONA O TURIZMU: Ovim zakonom se uređuje planiranje i razvoj turizma u FBiH, podsticajne mjere, i uslovi i način obavljanja turističke djelatnosti

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je Prijedlog zakona o turizmu Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Ovim zakonom se uređuje planiranje i razvoj turizma u FBiH, podsticajne mjere, uslove i način obavljanja turističke djelatnosti, te turističke subjekte, putničke agencije, turističke vodiče i zastupnike, pratioce i animatore.

Više

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O BORAVIŠNOJ TAKSI FBIH: Ovim propisom uređuju se osnovni pojmovi u vezi s boravišnom taksom, obaveza plaćanja boravišne takse, obveznici i način plaćanja boravišne takse, te njena visina

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o boravišnoj taksi FBiH. Ovim propisom uređuju se osnovni pojmovi u vezi s boravišnom taksom, obaveza plaćanja boravišne takse, obveznici i način plaćanja boravišne takse, te njena visina. Uređuju se i naplata, uplata i raspodjela sredstava od boravišne takse, kao i nadzor, te kaznene, prijelazne i završne odredbe.

Više

U PARLAMENTARNU PROCEDURU UPUĆEN NACRT ZAKONA FBIH O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE: Jedna od novina je definisanje pojma upravljanja imovinom

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.

Više

POVEĆAN BROJ NOTARA U BANJALUCI I DOBOJU

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o izmjenama i dopuni odluke o broju potrebnih notara za svako službeno sjedište i sjedište privremenog karaktera, kojom se povećava broj potrebnih notara u dva službena sjedišta i određuju dva službena sjedišta privremenog karaktera.

Više