Zastava Srbije

VLADA FBIH UTVRDILA PRIJEDLOG ZAKONA O TURIZMU: Ovim zakonom se uređuje planiranje i razvoj turizma u FBiH, podsticajne mjere, i uslovi i način obavljanja turističke djelatnosti

17.06.2022.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je Prijedlog zakona o turizmu Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Ovim zakonom se uređuje planiranje i razvoj turizma u FBiH, podsticajne mjere, uslove i način obavljanja turističke djelatnosti, te turističke subjekte, putničke agencije, turističke vodiče i zastupnike, pratioce i animatore.

Također, zakon uređuje usluge u turizmu, njegovu promociju i unapređenje, turističke zajednice za promociju, registar turizma, te inspekcijski nadzor i druga pitanja od značaja za razvoj i unapređenje turizma. Planiranje i razvoj turizma realizira se putem dokumenata, i to strategije razvoja turizma, plana promocije, master i marketing plana, te programa razvoja turističkih proizvoda, saopćeno je iz Vlade Federacije BiH.

Strategija razvoja turizma donosi se za teritoriju Federacije BiH i ona utvrđuje ciljeve i prioritete razvoja ovog sektora, način  njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, te monitoring, evaluaciju i izvještavanje. Strategiju donosi Parlament FBiH na prijedlog Vlade FBiH. Pri tome Vlada može Parlamentu predložiti usvajanje strategije koja je donesena na nivou BiH kao sektorskog strateškog okvira FBiH.

Prijedlog plana promocije turizma u FBiH izrađuje Turistička zajednica FBiH i podnosi ga Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, a donosi ga Vlada FBiH na godišnjem nivou. Master plan, kojeg na prijedlog Federalnog ministarstva donosi Vlada FBiH, odnosi se na prioritetnu turističku destinaciju u skladu s potrebama FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave. Turističke zajednice, u skladu s planom promocije, donose godišnji marketing plan kojim definišu svoje promotivne aktivnosti u turizmu.

Kao usluge turističke djelatnosti definirane su pružanja usluga putničke agencije, turističkih profesija (turističkog vodiča, pratioca, animatora, zastupnika), te usluga u zdravstvenom, kongresnom, vjerskom,  omladinskom, ruralnom, lovnom, ribolovnom, avanturističkom, zimskom, i drugim oblicima turizma. Turističku djelatnost obavljaju pravne i fizičke osobe upisane u registre za vršenje te djelatnosti i koje ispunjavaju uslove za pružanje turističkih usluga.

Prema obrazloženju resornog federalnog ministarstva, izradi Zakona o turizmu u FBiH pristupilo se nakon analize stanja na turističkom tržištu i sagledavanja problema s kojim su se suočavali akteri turističke privrede, kao i drugi subjekti koji obavljaju privredne djelatnosti neposredno povezane s turizmom.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, J.K., 16.06.2022.

Naslov: Redakcija