Zastava Srbije

U PARLAMENTARNU PROCEDURU UPUĆEN NACRT ZAKONA FBIH O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE: Jedna od novina je definisanje pojma upravljanja imovinom

17.06.2022.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.

Jedna od novina je definisanje pojma upravljanja imovinom, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Izmjenama i dopunama je definirano da upravljanje oduzetom imovinom podrazumijeva izvršenje sudskih odluka o privremenom i trajnom oduzimanju imovine, te procjene, skladištenja, čuvanja, korištenja, iznajmljivanja, davanja u zakup, prodaje, raspodjele dobijenih prihoda, poklona, uništenja, povrata i drugih poslova u skladu sa zakonom.

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, kao predlagač, u obrazloženju  navodi da ovakva definicija predstavlja zajednički pojam za različite oblike postupanja oduzetom imovinom koji se mogu podvesti pod upravljanje. Ovo je bitno i zbog same ujednačenosti terminologije u Zakonu, s obzirom na to da trenutna rješenja dovode do nejasnoća u pogledu tumačenja pojedinih izraza, kao što su čuvanje, upravljanje i slično, naročito prilikom donošenja sudskih odluka.

Izmjenama i dopunama obuhvaćeni su i provođenje finansijske istrage, postupanje s predmetima krivičnog djela i prekršaja, osiguranje oduzimanja imovinske koristi. Novine su uvedene i kada je riječ je o prodaji privremeno i trajno oduzete imovine, poklanjanju trajno oduzete imovine, uništenju, davanju na korištenje, kao i povratu privremeno oduzete imovine.

Također, obrazloženo je da je, kada je u pitanju upravljanje privremeno oduzetom imovinom, bilo potrebno propisati različite modalitete postupanja, a sve u svrhu očuvanja njene vrijednosti ili novčane protuvrijednosti, naročito u slučaju povrata vlasnicima, a sve radi sprečavanja nastanka štete po Federaciju BiH.

Kada je riječ o trajno oduzetoj imovini, prema važećim zakonskim rješenjema primarna opcija je prodaja oduzete imovine, te eventualno poklon u slučaju da prodaja ne uspije. Međutim, s obzirom na to da trajno oduzeta imovina postaje vlasništvo FBiH, potrebno je ostaviti različite mogućnosti postupanja s ciljem bolje ekonomske iskoristivosti.

Predložene izmjene i dopune Zakona treba da omoguće upotrebu oduzete imovine tako da ona primarno bude iskorištena u humanitarne, društveno korisne i druge svrhe od javnog interesa. Na ovaj način je dosadašnja praksa prilagođena dobroj praksi zemalja regiona i članica Evropske unije.

Federalna vlada danas je donijela i Uredbu o kriterijima za procjenu vrijednosti oduzete imovine, kojom se uređuju kriteriji i postupci stručne procjene vrijednosti oduzete imovine kojom upravlja i raspolaže Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom.  Pod oduzetom imovinom podrazumijeva se privremeno oduzeta po osnovu sudskih rješenja o određivanju privremenih mjera osiguranja i trajno oduzeta po osnovu pravosnažnih presuda. Procjena vrijednosti oduzete imovine vrši se nakon što Agencija preuzme imovinu, odnosno dođe u njen posjed  Procjenu vrijednosti obavlja Agencija, a u slučaju da ona to  ne može, angažovat će sudskog vještaka ili drugu stručnu ovlaštenu osobu. Uredbom su uređeni i opći kriteriji procjene vrijednosti oduzete imovine, te Komisija koja vrši tu procjenu.).

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, J.K., 16.06.2022.

Naslov: Redakcija