Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: 17. februara 2020. godine 10. posebna sjednica - Razmatranje Informacije u vezi djelovanja Ustavnog suda BiH

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je da bi 10. posebna sjednica parlamenta trebalo da počne u ponedjeljak, 17. februara 2020. godine u 15.00 časova.

Više

VLADA RS: Donijeta Odluka o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika

Vlada Republike Srpske donijela je, na 58. sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika kojom se sredstva u iznosu od 895.000,97 KM usmjeravaju za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 256 radnika iz 20 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Više

ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE: obračun kamate nakon perioda stupanja na snagu ovog zakona do trenutka isplate novčane obaveze vršiće se po stopi od 10 posto godišnje. Propisano je da iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga

Osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH na snagu će stupiti novi Zakon o visini stope zatezne kamate odnosno prestat će važiti aktuelni Zakon o visini stope zatezne kamate ("Sl. novine FBiH", br. 27/1998, 51/2001, 101/2016 i 89/2018 - odluka US) i Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja ("Sl. novine FBiH", br. 56/2004, 68/2004 - ispr., 29/2005 i 48/2011 i "Sl. glasnik BiH", br. 73/2019 - odluka US BiH).

Više

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA U BIH: Omot (kesice, poseban papir i dr.) koji ima logotip i/ili naziv proizvođača i/ili trgovca smatra se propagandnim sredstvom koje trgovac ne smije posebno da zaračuna kupcu

Iako je prodaja plastičnih kesa koje imaju logotip ili naziv trgovca specifična oblast koju reguliše Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015 - dalje: Zakon), novčane sankcije u slučaju zloupotrebe se razlikuju po entitetima.

Više

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU: Bivši borci i vojni invalidi su među osobama koje su obavezno osigurane. Međutim, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS osiguraće samo one koji dokažu da nemaju osnov za neki drugi oblik osiguranja

Zbog promjena u zdravstvenom osiguranju bivši borci koji su do ove godine bili osigurani kao nezaposlene osobe, sada će biti zdravstveno osigurani preko Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS, ali samo u slučajevima da nemaju neki drugi način osiguranja.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA U FBIH: Obrtnička članarina je i dalje obavezna, ali u fiksnom iznosu od dvije KM. Ukinuta je mogućnost obavljanja obrta bez rješenja, čime prestaje propisana eventualna odgovornost obrtnika, ako započne obavljanje obrta bez rješenja, a bez prethodnog ispunjenja propisanih uslova

Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine prvi put omogućava obrtnicima vanjskotrgovinsko poslovanje, skraćenu proceduru i pojednostavljenu registraciju obrta, naveo je federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBAVJEŠTAJNO-BEZBJEDNOSNOJ AGENCIJI (OSA) BIH: Izmjene Zakona radi usklađivanja sa odlukom Ustavnog suda BiH

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji (OSA) BiH skoro pune dvije godina otkako ga je usvojio prošli saziv Savjeta ministara BiH našao se pred Domom naroda BiH, ali delegati nisu odlučivati o sadržaju zakona i predloženim izmjenama, već samo o tome da li prihvataju da se zakon usvaja po hitnom postupku ili po skraćenoj proceduri.

Više

POSEBNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OBLASTI LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE SRPSKE: Sindikat traži produžetak roka važenja ugovora

Ako Vlada Republike Srpske ne produži rok važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 20/2017 i 85/2018), koji ističe u martu, lokalne zajednice u Srpskoj neće imati pravnog osnova za obračun i isplatu zarada za oko 5.500 zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama, izjavio je predsjednik Sindikata uprave Srpske Božo Marić.

Više