Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Odluka o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika

17.02.2020.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 58. sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika kojom se sredstva u iznosu od 895.000,97 KM usmjeravaju za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 256 radnika iz 20 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Od navedenog iznosa, 159.210,40 KM se usmjerava za pojedinačnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 23 radnika iz 13 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske i koji sa ovom uplatom ispunjavaju uslove za starosnu penziju, a preostala sredstva u iznosu od 735.790,57 KM se usmjeravaju za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 233 radnika iz 7 preduzeća koja su u stečaju.

U toku 2019. godine sredstvima iz budžeta socijalno je zbrinuto ukupno 1.507. radnika.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjeni Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija za finansiranje iz Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu, sa raspodjelom sredstava.

Izmjenom Odluke u prioritetne projekte se uvrštava Projekat "Izgradnja pravoslavnog duhovnog centra u Mrkonjićima" u Trebinju, za koji će Vlada Republike Srpske izdvojiti 800.000 KM.

Takođe, izmjenama ove odluke u prioritetne projekte je uvršten i "Nastavak projekta sanacije, adaptacije, rekonstrukcije i izgradnje Centra za obuku Zalužani" u iznosu od 3 miliona KM.

Vlada Republike Srpske razmatrala je Informaciju o zahtjevima Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske i Sindikata uprave Republike Srpske u vezi sa zaključivanjem Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske je saglasna da se produži rok važenja Posebnog kolektivnog ugovora na godinu dana, te da se o zahtjevima sindikata u vezi sa Posebnim kolektivnim ugovorom razgovara u narednom periodu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o međunarodnim projektima – PISA (Program međunarodne procjene učeničkih postignuća), TIMSS (Međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodnih nauka) i PIRLS (Međunarodno istraživanje razvoja čitalačke pismenosti).

Stav Vlade Republike Srpske je da se obezbijedi učešće Republike Srpske u pomenutim međunarodnim projektima u skladu sa ustavnim i zakonskim nadležnostima Republike Srpske u oblasti obrazovanja.

Zaduženo je Ministarstvo prosvjete i kulture da sprovede ciklus PISA testiranja u 2021. godini, zajedno sa ostalim obrazovnim sistemima u BiH, s tim da vaspitno-obrazovni sistem Republike Srpske bude vidljiv na listi međunarodnih testiranja i u samom izvještaju koji predstavlja rezultate istraživanja. Sumarno prikazani rezultati za BiH ne mogu služiti obrazovnom sistemu Republike Srpske kao ocjena uspješnosti, niti osnov za kreiranje razvoja.

Zaduženo je Ministarstvo prosvjete i kulture da zajedno sa Republičkim pedagoškim zavodom planira učešće i pojavljivanje Republike Srpske kao nezavisnog obrazovnog sistema u PISA testiranju 2024. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu porodice, omladine i sporta na Plan utroška sredstava, za period 01.01-31.03.2020. godine, u ukupnom iznosu od 595.766,19 KM.

Sredstva se dodjeljuju za subvenciju kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova u iznosu 229.516,19 KM, za tekuće grantove za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske u iznosu 60.000,00 KM, tekuće grantove udruženjima od javnog interesa u iznosu 6.250,00 KM i tekuće grantove za vrhunski sport u iznosu 300.000,00 KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 14.02.2020.

Naslov: Redakcija