Zastava Srbije

ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE: obračun kamate nakon perioda stupanja na snagu ovog zakona do trenutka isplate novčane obaveze vršiće se po stopi od 10 posto godišnje. Propisano je da iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga

17.02.2020.


Osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH na snagu će stupiti novi Zakon o visini stope zatezne kamate odnosno prestat će važiti aktuelni Zakon o visini stope zatezne kamate ("Sl. novine FBiH", br. 27/1998, 51/2001, 101/2016 i 89/2018 - odluka US) i Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja ("Sl. novine FBiH", br. 56/2004, 68/2004 - ispr., 29/2005 i 48/2011 i "Sl. glasnik BiH", br. 73/2019 - odluka US BiH).

- To znači da će se na postojeće neplaćene novčane obaveze obračunavati kamata po stopi od 12 posto godišnje do dana stupanja na snagu novog zakona, dok će se obračun kamate nakon perioda stupanja na snagu ovog zakona do trenutka isplate novčane obaveze vršiti po stopi od 10 posto godišnje, kako je određeno novim zakonom - izjavila je federalna ministrica finansija Jelka Milićević, nakon što je novi zakon usvojen na sjednici Doma naroda, a ranije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Osim smanjena stope zatezne kamate sa 12 na 10 godišnje propisano je da iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga.

- Na osnovu toga, privredni subjekti koji imaju problem s likvidnošću lakše će izmiriti glavni dug i plaćanje dospjelih obaveza – dodala je Milićević.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 13.02.2020.

Naslov: Redakcija