Zastava Srbije

BRINE NEPOVJERENJE BIH GRAĐANA U PRAVOSUDNE INSTITUCIJE

Devetero od desetero građana u BiH, prema najnovijem ispitivanju javnog mnijenja, ne vjeruje u efikasnost njihovog pravosudnog sistema. Takav nedostatak povjerenja zabrinjava sviju, uključujući i Evropsku uniju. Bh. pravosuđe mora imati povjerenje svojih građana ako će postizati rezultate za njih, napisala je u autorskom tekstu direktorica za zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Genoveva Ruiz Calavera.

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeni Krivični zakon, Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u MUP-u, Zakon o poreskom sistemu RS, Zakon o Nacionalnom parku "Drina", Nacrt zakona o stranim ulaganjima

Narodna skupština Republike Srpska na 19. redovnoj sjednici usvojila je novi Krivični zakon Republike Srpske uz više od 20 amandmana, koji će biti ugrađeni u konačni tekst zakona.

Više

VLADA RS: Usvojena Informacija o učešću lokalnih zajednica u finansiranju vantjelesne oplodnje u 2016. godini, Informaciju o stanju u oblasti prerađivačke industrije za 2016. godinu

Vlada Republike Srpske usvojila je 15. juna 2017. godine, na 129. sjednici u Banjaluci, Informaciju o učešću lokalnih zajednica u finansiranju vantjelesne oplodnje, u 2016. godini.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOTARIMA: Predviđeno da se starosna granica notara pomjeri na 70 godina, jer mali broj lica ima položen notarski ispit

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima Srpske donosi radi usaglašavanja ovog sa drugim zakonskim aktima i pravnog regulisanja mnogih pitanja na koje se nailazilo u praksi.

Više

ZAKON O PORESKOM SISTEMU REPUBLIKE SRPSKE: Ovim aktom se uređuje poreski sistem Srpske, kao i uspostavljanje i vođenja Registra poreskih i neporeskih davanja s ciljem obezbjeđivanja optimalnog poreskog opterećenja, kao i zaštita integriteta poreskih obveznika

Pomoćnik ministra finansija Republike Srpske Jovo Radukić izjavio je da je cilj Zakona o poreskom sistemu stvaranje pravila na osnovu kojih će uvođenje, mijenjanje ili ukidanje bilo kojeg poreskog ili neporeskog davanja biti u funkciji kreiranja optimalnog poreskog opterećenja svih poreskih obveznika Srpske.

Više

NACRT ZAKONA O STRANIM ULAGANJIMA: Predviđena je mogućnost ulaganja u svim sektorima, osim u namjenskoj industriji i javnom informisanju

Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić rekao je da je Nacrtom zakona o stranim ulaganjima, ovo ulaganje dozvoljeno u svim sektorima, osim u namjenskoj industriji i javnom informisanju.

Više

PRAVILNIK O NAČINU KONTROLE CIJENA, NAČINU OBLIKOVANjA CIJENA LIJEKOVA I NAČINU IZVJEŠTAVANjA O CIJENAMA LIJEKOVA U BOSNI I HERCEGOVINI: Od 15. juna 2017. godine pojedini lijekovi jeftiniji i za 50 odsto

Cijene pojedinih lijekova u apotekama u Srpskoj od 15. juna 2017. godine bi trebalo da budu niže. Primjenom Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 3/2017 - dalje: Pravilnik), pojedini lijekovi biće jeftiniji i za 50 odsto.

Više

U PRIPREMI PRIJEDLOG UREDBE O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM

CMinistarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS obavještava zainteresovanu javnost da je urađena radna verzija Uredbe o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom.

Više

USTAVNI SUD BIH: Odbačen jedan broj apelacija

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na redovnoj, 57. sjednici Velikog vijeća odbacio jedan broj apelacija koje su podnesene neblagovremeno, ili nakon proteka roka za podnošenje apelacije ili preuranjeno, odnosno u slučajevima u kojima je utvrdio da apelanti u prethodnom postupku nisu iskoristili sve raspoložive pravne lijekove.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772