Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeni Krivični zakon, Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u MUP-u, Zakon o poreskom sistemu RS, Zakon o Nacionalnom parku "Drina", Nacrt zakona o stranim ulaganjima

16.06.2017.


Narodna skupština Republike Srpska na 19. redovnoj sjednici usvojila je novi Krivični zakon Republike Srpske uz više od 20 amandmana, koji će biti ugrađeni u konačni tekst zakona.

Novim Zakonom propisuje se da se kazna zatvora u trajanju do jedne godine može izuzetno izvršiti i u prostorima u kojima osuđeni stanuje (kućni zatvor).

Po odredbama novog Zakona za pokušaj izvršenja krivičnog dijela koje nije dovršeno može se izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna.

Novim Zakonom propisana su krivična djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Republike Srpske, a to su krivična djela: napad na ustavno uređenje, ugrožavanje teritorijalne cjeline, dovođenje Republike Srpske u položaj potčinjenosti ili zavisnosti, ubistvo predstavnika najviših organa Republike Srpske, otmica najviših predstavnika Republike Srpske, oružana pobuna, sprečavanje borbe protiv neprijatelja, služba u neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, protivzakonito formiranje paravojnih i parapolicijskih snaga, podrivanje odbrambene moći Republike Srpske, diverzija, sabotaža, špijunaža itd.

Propisana su i nova krivična djela – sprečavanje borbe protiv neprijatelja, služba u neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, protivzakonito formiranje paravojnih i parapolicijskih snaga, podrivanje odbrambene moći Republike Srpske, kao i krivična djela terorizma čime je izvršeno usklađivanje krivičnog zakonodavstva sa preporukama Manivala.

Poslanicu su usvojili i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u MUP-u, po hitnom postupku, kojim je data mogućnost da osnovna plata može da sadrži i varijabilni dio do 10 odsto za umanjenje ili uvećanje osnovne plate, u zavisnosti od postignutih rezultata u radu, a u skladu sa budžetom organizacione jedinice MUP-a.

Poslanici su usvojili i Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju kojim se uređuje zaštita lica koja prijavljuju korupciju, postupak prijave korupcije, obaveze postupanja odgovornog lica i nadležnih organa u vezi sa prijavom i zaštitom lica koja prijavljuju korupciju i druga pitanja značajna za lica koja prijavljuju korupciju.

Cilj ovog zakona je suzbijanje korupcije i obezbjeđenje efikasnog mehanizma zaštite prava lica koja u dobroj namjeri prijavljuju korupciju, od bilo kojeg oblika ugrožavanja ili povrede tih prava.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektu "Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU bolnica SARAJEVO" po principu "ključ u ruke" kojom je planirana izgradnja i opremanje novog bolničkog objekta površine oko 10.000 metara kvadratnih i završetak započetog objekta površine oko 600 metara kvadratnih.

Usvojeni su i:

  • Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske i
  • Zakon o Nacionalnom parku "Drina", te
  • Nacrt zakona o stranim ulaganjima.

Devetnaesta redovna sjednica Narodne skupštine biće nastavljena u utorak, 4. jula 2017. godine u 10.00 časova. Tada će biti nastavljena i rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima.

Preostale tačke Dnevnog reda 19. redovne sjednice:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima.

2. Nacrt zakona o gasu;

3. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sudovima Republike Srpske;

4. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima;

5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara;

6. Prijedlog strategije upravljanja otpadom za period 2017-2026. godine;

7. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01-31.12.2016. godine;

8. Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2016. godinu;

9. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji finansijskih izvještaja Javnog preduzeća "Robne rezerve Republike Srpske" a.d. Banja Luka za period 01.01 – 31.12.2015. godine;

10. Izvještaj o izvršenju plana rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2016. godine;

11. Informacija o realizaciji zajedničkih projekata rješavanja stambenih pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika; 

12. Informacija o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013-2022. godina u 2016. godini;

13. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu podrške zapošljavanja;

14. Izbor i imenovanja.


Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srpske, 15.06.2017.

Naslov: Izvod iz vijesti, Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772