Zastava Srbije

USTAVNI SUD BIH: Odbačen jedan broj apelacija

16.06.2017.


Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na redovnoj, 57. sjednici Velikog vijeća odbacio jedan broj apelacija koje su podnesene neblagovremeno, ili nakon proteka roka za podnošenje apelacije ili preuranjeno, odnosno u slučajevima u kojima je utvrdio da apelanti u prethodnom postupku nisu iskoristili sve raspoložive pravne lijekove.

Odlučujući o apelacijama u vezi sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku Ustavni sud je donio jedan broj odluka kojima je ustanovljena povreda prava apelanata na pravično suđenje, te odbio kao neosnovan jedan broj apelacija povodom kojih je zaključio da takve povrede nije bilo.

U slučajevima u kojima je Sud utvrdio da postoji povreda prava apelanata na pravično suđenje, nadležnim sudovima ili upravnim organima naloženo je da hitno okončaju postupke, te da u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja odluke obavijeste Sud o mjerama koje su preduzete s ciljem izvršenja odluka.

Apelacije koje su očito, prima facie, bile neosnovane Sud je odbacio. Činjenice koje su apelanti podnijeli Sudu u tim slučajevima ni na koji način nisu mogle da opravdaju tvrdnju apelanata da postoji kršenje njihovih prava zaštićenih Ustavom, ili da stranke u postupku snose posljedice kršenja prava zaštićenih Ustavom.

Sve odluke usvojene na sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (www.ustavnisud.ba).


Izvor: Vebsajt Vijesti, 15.06.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija