Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Usvojena Informacija o učešću lokalnih zajednica u finansiranju vantjelesne oplodnje u 2016. godini, Informaciju o stanju u oblasti prerađivačke industrije za 2016. godinu

16.06.2017.


Vlada Republike Srpske usvojila je 15. juna 2017. godine, na 129. sjednici u Banjaluci, Informaciju o učešću lokalnih zajednica u finansiranju vantjelesne oplodnje, u 2016. godini.

Prema podacima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u 2016. godini odobreno je 519 zahtjeva za vantjelesnu oplodnju, za prvi pokušaj 352 i za drugi pokušaj 167. Troškovi za ove namjene u 2016. godinu su iznosili 2.459.332,00 KM i refundacije u iznosu od 266.804,31 KM.

U 2016. godini opštine/gradovi su ukupno zaprimile 143 zahtjeva za finansiranje vantjelesne oplodnje. Od ovog broja jedinice lokalne samouprave su odobrile 117 zahtjeva ili 81,52% u iznosu od 220,902.55 KM.

Sredstva za finansiranje postupaka vantjelesne oplodnje u budžetima za 2017. godinu planira 23 opštine/grada, dok sa drugih pozicija u budžetu troškove bi finansiralo 32 opština/gradova. To znači da bi troškove za finansiranje postupaka vantjelesne oplodnje u 2017. godini finansiralo 55 opština/grada, što bi bilo za 51% više u odnosu na 2016. godinu.

Značajno je napomenuti da je od 2007. godine postupkom vantjelesne oplodnje rođeno više od 800 novorođenčadi u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske će rebalnosom Budžeta za 2017. godinu ili, najkasnije, u budžetu za 2018. godinu, planirati sredstva i za treći, besplatni pokušaj vantjelesne oplodnje.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o stanju u oblasti prerađivačke industrije za 2016. godinu.

Fizički obim ukupne industrijske proizvodnje u periodu januar-decembar 2016. godini je rastao po stopi od 8,2% u odnosu na isti period 2015. godine, pri čemu je prerađivačka industrija zabilježila rast proizvodnje od 3,6%.

Broj zaposlenih, sa preduzetnicima u prerađivačkoj industriji u 2016. godini iznosio je 52.146 i veći je za 4,5% u odnosu na 2015. godinu.

Ostvaren je izvoz od 2,51 milijarde KM, što je više za 8,8% u odnosu na ostvaren izvoz u 2015. godinu, dok je u isto vrijeme uvoz rastao po stopi od 4,1%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 70,65% i veća je za 3,0 procentna poena u odnosu na 2015. godinu.

Prema finansijskim rezultatima poslovanja za 2016. godinu., prerađivačka industrija ima sljedeće pokazatelje poslovanja u odnosu na 2015. godinu:

• ukupan prihod je veći za 3,74%,
• ukupni rashodi su veći za 5,16%
• pozitivno poslovanje (dobit) 67,56% privrednih subjekta
• neto dobit je veća za 19,83%,
• neto gubitak je veći za 44,44%,
• prihod od izvoza učinaka je veći za 3,35% i
• ukupne obaveze su veće za 7,64%.

Najznačajnije preduzete aktivnosti u prerađivačkoj industriji bile su usmjerene na stvaranju preduslova za oživljavanje i povećanje fizičkog obima proizvodnje i efikasnosti poslovanja privrednih subjekata.

Sredstva podsticaja na bespovratnoj i kreditnoj osnovi za:

• realizaciju Akcionog plana zapošljavanja, i to 14,74 miliona KM za zapošljavanje
3.060 lica, od čega je u prerađivačkoj industriji zaposleno 902 lica;
• finansiranje privrede putem kreditnih linija IRB-a, oko 36 miliona KM, od čega industriji 12,6 miliona KM;
• garancije Garantnog fonda za kreditno zaduženje privrednih društava iz oblasti industrijske proizvodnje u ukupnom iznosu od 792.322 KM;
• podršku razvoju inovatorstva u iznosu 52.125,00 KM;
• učešće na sajmovima, prezentacijama, promocijama i projektima oko 20.000,00 KM;
• sufinansiranje 15 projekata u ukupnom iznosu od 917.936,12 KM iz sredstava prikupljenih na osnovu posticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora;

Ostali programi podrške:
- projekat "CREDO Krajina" data sredstva u iznosu od 2.088.329 KM za 104 privredna subjekta;
- projekat USAID/SIDA GOLD data sredstva u ukupom iznosu od 161.000,00 KM za sufinasiranje aktivnosti u oblasti standarda kvaliteta;
- projekat "Mreža konsultanata" data sredstva u ukupnom iznosu od 14.583,00 KM za 5 privrednih subjekata;
- projekat CoBEAR za uvođenje sistema kvaliteta i obezbjeđenje uslova za postavljanje CE znaka za 3 preduzeća;

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o proizvodnji, preuzimanju i otkupu pšenice roda 2017. godine.

Očekivana proizvodnja pšenice roda 2017. godine je oko 187.000 t, što je 10% iznad višegodišnjeg prosjeka proizvodnje u Republici Srpskoj.

Najmanje 20% ove količine, odnosno oko 40.000 tona pšenice će biti otkupljeno od strane mlinsko-pekarske industrije.

Prosječan prinos pšenice u Republici Srpskoj se može procijeniti na 4,3 t/ha, a najproduktivniji regioni su Bijeljina i Gradiška, u kojima se očekuju prinosi do 6 t/ha. Vlada Republike Srpske i ove godine za proizvodnju merkantilne pšenice u 2016/2017 godini obezbijedila je podsticaje u iznosu od 200 KM/ha, regres za dizel gorivo u iznosu od 0,60 KM/litru, kao premiju za proizvedenu i prodatu merkantilnu pšenicu u iznosu 0,05 KM/kg.

Ukupan iznos podsticaja po ha sjetvene površine pod merkantilnom pšenicom u 2016/2017 godini iznosiće oko 500 KM/ha.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti za privatizaciju stanova izgrađenih i nabavljenih sredstvima Vlade Republike Srpske u gradu Zvorniku, i opštinama Srebrenica, Vlasenica i Han Pijesak.

Daje se saglasnost da se izvrši privatizacija 19 (devetnaest) državnih stanova u gradu Zvorniku i opštinama Srebrenica, Vlasenica i Han Pijesak, koji se koriste za alternativni smještaj izbjeglica i raseljenih lica, a izgrađeni su i nabavljeni sredstvima Vlade Republike Srpske i nalaze se na raspolaganju kod Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica.

Privatizacija stanova vrši se otkupom u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova ("Sl. glasnik RS", br. 118/2011, 67/2013 i 60/2015). Pravo otkupa stanova imaju lica za koja je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica, revizijom, utvrdilo da ispunjavaju uslove za korišćenje ovih stanova po osnovu prava na alternativni smještaj u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, a isti su se izjasnili da žele otkup predmetnih stanova.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u iznosu od 500.000,00 KM. Sredstva iz tačke I ove odluke, raspoređuju se kako slijedi:

R.br.

Nerazvijene opštine

 

1

Bratunac

17.298,50

2

Vlasenica

16.598,50

3

Donji Žabar

14.598,50

4

Kostajnica

14.348,50

5

Ljubinje

13.848,50

6

Nevesinje

16.348,50

7

Pelagićevo

14.773,50

8

Petrovac

11.948,50

9

Petrovo

15.598,50

10

Ribnik

13.498,50

11

Rogatica

13.873,50

12

Han Pijesak

14.023,50

13

Šamac

17.273,50

14

Šipovo

13.848,50

R.br.

Izrazito nerazvijene opštine

 

1

Berkovići

14.948,50

2

Vukosavlje

17.798,50

3

Istočni Drvar

11.948,50

4

Istočni Mostar

15.698,50

5

Istočni Stari Grad

13.848,50

6

Jezero

17.148,50

7

Kalinovik

13.198,50

8

Kneževo

16.498,50

9

Krupa na Uni

16.398,50

10

Kupres

13.198,50

11

Lopare

15.998,50

12

Novo Goražde

15.698,50

13

Osmaci

16.298,50

14

Oštra Luka

16.098,50

15

Rudo

16.448,50

16

Srebrenica

14.698,50

17

Trnovo

14.848,50

18

Čajniče

14.848,50

19

Šekovići

16.498,00

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na zaključenje Memoranduma o saradnji na realizaciji projekta HE Buk Bijela, između Vlade Republike Srpske i kineske kompanije China National Aero-Technology International Engineering Corporation.
Za zaključivanje Memoranduma ovlašćuje se ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić.


Izvor: Vebsajt Vlade Srpske, 15.06.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772