Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Održan koordinacijski sastanak donatora i međunarodnih partnera koji pružaju podršku pravosuđu BiH

Saradnja donatora i međunarodnih partnera kao i bolja koordinacija i komplementarnost aktivnosti koje implementiraju i podržavaju će omogućiti kvalitetnije i efikasnije provođenje reformi u oblasti pravosuđa, jedan je od zaključaka koordinacijskog sastanka donatora i međunarodnih partnera, koji je održan u srijedu, 7.12.2022. godine, u Sarajevu, u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH/Vijeća).

Više

ZAKON O OSNOVNOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU: Na kraju prvog polugodišta za sve učenike izdaju se uvjerenja o uspjehu učenika na polugodištu, dok se učenicima koji se školuju u nivoima obrazovanja uvjerenja izdaju po završetku svake godine školovanja

Iako je zakonom predviđeno da se na kraju prvog polugodišta učenicima osnovnih škola u Republici Srpskoj daju potvrde sa podacima koji se generišu u elektronskom dnevniku, u samoj praksi stvorena je konfuzija pa su u nekim školama roditeljima već najavili da će biti potrebne đačke knjižice.

Više

JAVNE KONSULTACIJE O PRAVILNIKU O USLOVIMA, NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA U OBLASTI GEOLOGIJE: Rok za sugestije 19. decembar 2022. godine

U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Pravilnik o uslovima, načinu i programu polaganja stručnog ispita u oblasti geologije.

Više

AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BIH: Ugroženo zapošljavanje građana BiH u inostranstvu

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine je u znatnim problemima, što se odražava i na brojne građane koji žele raditi u inostranstvu.

Više