Zastava Srbije

JAVNE KONSULTACIJE O PRAVILNIKU O USLOVIMA, NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA U OBLASTI GEOLOGIJE: Rok za sugestije 19. decembar 2022. godine

15.12.2022.


U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Pravilnik o uslovima, načinu i programu polaganja stručnog ispita u oblasti geologije.

Komentare i sugestije možete dostaviti putem elektronske pošte na adrese e.salcin@mier.vladars.net i s.mandic@mier.vladars.net do ponedeljka, 19.12.2022. godine. Kontakt telefon za sva pitanja je 051/339-738. 


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo energetike i rudarstva RS, 12.12.2022.

Naslov: Redakcija