Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Održan koordinacijski sastanak donatora i međunarodnih partnera koji pružaju podršku pravosuđu BiH

15.12.2022.


Saradnja donatora i međunarodnih partnera kao i bolja koordinacija i komplementarnost aktivnosti koje implementiraju i podržavaju će omogućiti kvalitetnije i efikasnije provođenje reformi u oblasti pravosuđa, jedan je od zaključaka koordinacijskog sastanka donatora i međunarodnih partnera, koji je održan u srijedu, 7.12.2022. godine, u Sarajevu, u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH/Vijeća).

 ”VSTV BiH kao institucija je svjesna svih obaveza, ali i očekivanja građana, koja se tiču reformi i generalnog napretka u pravosuđu BiH. Članovi Vijeća, uposlenici Sekretarijata VSTV-a BiH kao i svi zaposleni u pravosuđu, nastoje svakodnevno da daju doprinos u rješavanju izazova sa kojima se pravosuđe, ali i društvo u cjelini svakodnevno suočava”, istakao je predsjednik Halil Lagumdžija, predsjednik VSTV-a BiH.

Cilj sastanka bila je međusobna razmjena informacija o prioritetima u pravosuđu BiH, ostvarenim postignućima i napretku u strateškim oblastima koje se odnose na rad sudova, tužilaštava, uključujući i integritet nosilaca pravosudnih funkcija, informatizaciju i digitalizaciju pravosuđa, te aktivnosti u oblasti edukacije, transparentnosti i usklađivanja sudske prakse i procesuiranja predmeta ratnih zločina. Tokom sastanka razgovaralo se i o podršci međunarodnih partnera, aktivnostima na kojima direktno rade kao i budućim planovima pružanja podrške pravosuđu BiH.

Sastanak je poslužio za najavu i predstavljanje novog projekta “EU4Justice”- Faza 2 koji finansira Evropska unija a implementira konzorcijum od tri organizacije Expertize France iz Francuske, FIIAP iz Španije i IRZ iz Njemačke. Implementacija ovog trogodišnjeg projekta je započela 1. decembra 2022. godine a njegov fokus će biti na pružanju podrške provođenju reformi pravosuđa.

“Uprkos činjenici da je do sada učinjen određeni napredak, potpuno smo svjesni nadolazećih izazova i potencijalnih rizika, te smo snažno opredijeljeni za nastavak reforme pravosuđa, koja će voditi ka provedbi principa vladavine prava”, istakao je Admir Suljagić, direktor Sekretarijata VSTV-a BiH.

Direktor Suljagić je dodao kako je u pravosuđu, kao i u svim drugim oblastima društva, neophodna koordinacija i saradnja, te je pozvao međunarodne partnere da proaktivno učestvuju i nastave pružati podršku reformi pravosuđa u BiH.

“Pomoć Evropske unije u BiH će se zasnivati na principima održivosti i napretka mjerenim kroz učinak, rezultate i vlasništvo nad procesima. Kao novinu kroz nedavno pokrenuti IPA program EU4Justice, EU je ugradila sistem praćenja, koordinacije donatora i postepeno preuzimanje aktivnosti od strane domaćih vlasti putem veće mobilizacije domaćih resursa”, istakao je Karel Lizerot, šef Odjela za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave pri Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Sastanku su prisustvovali predstavnici iz Delegacije Evropske unije u BiH, EUSR-a, Vijeća Evrope, Aire centra, Ureda Visokog predstavnika, UNDP-a, Misije OSCE-a u BiH, Norveške sudske administracije, Švedske nacionalne sudske administracije, Italijanske agencije za razvojnu saradnju, Ministarstva pravosuđa SAD-a, Biroa za međunarodne narkotike i poslove provođenje zakona, Ministarstva pravde Republike Srpske, Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, kao i ambasada Španije, Velike Britanije, Švedske, Amerike, Holandije, Italije, Francuske i Švicarske, te predstavnika EU4Justice projekta.

Svi učesnici su izrazili zadovoljstvo ovom inicijativom VSTV-a BiH i istakli da će kontinuirana organizacija ovih sastanaka doprinijeti kvalitetnijem usmjeravanju djelovanja na planu reforme pravosuđa, kao i izbjegavanju preklapanje projekata i ponavljanju određenih aktivnosti.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 12.12.2022.

Naslov: Redakcija