Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 14.04.2016.

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti, Nacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova . . . dalje

SAVJET MINISTARA BIH: Bez odgađanja usvojiti pravila za obradu podataka popisa stanovništva u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, međunarodnim standardima i preporukama Međunarodnog monitoring tima . . . dalje

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI: Predviđena amnestija za posjedovanje nelegalnog oružja, ukoliko ga oni koji ga poseduju odmah predaju nadležnom organu . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DJELATNOSTI: Usvajanje ovog Zakona neophodno radi usaglašavanja sa međunarodnim i evropskim standardima u ovoj oblasti . . . dalje

NACRT ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA: Precizno se definišu vrste kolektivnih radnih sporova, uloga arbitara, miritelja i mirovnih tijela, kao i način njihovog odlučivanja . . . dalje

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA KANCELARIJE SAVJETA EVROPE I DELEGACIJE EU U BIH . . . dalje