Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SAVJET MINISTARA BIH: Bez odgađanja usvojiti pravila za obradu podataka popisa stanovništva u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, međunarodnim standardima i preporukama Međunarodnog monitoring tima


Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić je, uoči sjednice Centralnog popisnog biroa, izjavio da od Agencije za statistiku BiH očekuje da odmah i bez odgađanja budu usvojena potrebna metodološka pravila za obradu podataka popisa stanovništva.

Prema Zvizdićevim riječima, jedinstvena pravila za obradu podataka treba da budu u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine ("Sl. glasnik BiH", br. 10/2012 i 18/2013 - dalje: Zakon) međunarodnim standardima i preporukama Međunarodnog monitoring tima.

"Agencija za statistiku BiH nadležna je da usvoji jedinstveni program za obradu podataka u skladu sa Zakonom i to se odnosi na usvajanje metodoloških pravila za izvođenje statusa rezidentnog stanovništva, te primjene važećih statističkih pravila i metoda", rekao je Zvizdić.

On je podsjetio da je Agencija za statistiku BiH i do sada usvojila sve metodološke dokumente u vezi sa sprovođenjem popisa stanovništva u BiH.

"Ona je za ovo nadležna i ovlaštena i u tom smislu je naša poruka da se bez odgađanja usvoji jedinstven program za obradu podataka i da to bude završni korak ka objavljivanju rezultata popisa", dodao je Zvizdić.

Ne želeći da daje bilo kakve stručne smjernice, predsjedavajući Savjeta ministara rekao je da je upoznat sa tim da je Međunarodni monitoring tim u posljednjem izvještaju jasno ponovio svoje ranije preporuke da se pravila za određivanje rezidentnog statusa baziraju na pitanjima popisnice od jedan do sedam.

On je dodao da u Zakonu ne piše da bi pitanje 40 trebalo biti dio varijabli na osnovu kojih se određuje rezidentni status.

Prema Zvizdićevim riječima, prijedlozi izneseni na posljednjoj sjednici Centralnog popisnog biroa da više od 120.000 popisnica bude uključeno u rezidentno stanovništvo, ali da se na njima promijeni nacionalno, vjersko i jezičko izjašnjavanje u status "nepoznato" u potpunoj su suprotnosti sa pravnim propisima i praksom obrade podataka popisa stanovništva.

"To je u potpunoj suprotnosti sa Ustavom BiH i ustavima entiteta, te sa svim konvencijama o ljudskim pravima koje su dio aneksa Ustava BiH", rekao je Zvizdić i dodao da su takva rješenja pravno ništavna, jer niko nema pravo da mijenja podatke koji se nalaze u popisnicama.

Podsjećajući da je rok za objavljivanje rezultata popisa 1. jul 2016. godine, Zvizdić je naglasio da se od Agencije za statistiku BiH očekuje da donese potrebna metodološka pravila, jer bilo kakvo odugovlačenje dovodi u opasnost objavljivanje rezultata koji su od izuzetnog značaja za institucije i građane BiH, međunarodne organizacije i poslovne partnere kojima su potrebni relevantni, međunarodno uporedivi rezultati.

On je podsjetio da su rezultati popisa stanovništva bitni za usvajanje strateških dokumenata i odgovaranje na upitnik EU.

"Treba prestati sa dosadašnjim načinom rada, nepotrebnim odugovlačenjem i bilo kakvom politizacijom, te pitanje popisa sa polja politike vratiti na polje struke i na narednih nekoliko sastanaka riješiti sva pitanja i objaviti rezultate", zaključio je Zvizdić.

On je dodao da Savjet ministara BiH ima potpisan sporazum sa relevantnim međunarodnim institucijama kojim se obavezuje da će podržati provođenje popisa i objavljivanje rezultata u skladu sa međunarodnim standardima, ali da nema neke druge nadležnosti u vezi sa ovim procesom, jer su one date Agenciji za statistiku BiH.

"Zato od njih očekujemo da taj posao urade odgovorno, profesionalno i u rokovima", rekao je Zvizdić.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 13.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772