Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DJELATNOSTI: Usvajanje ovog Zakona neophodno radi usaglašavanja sa međunarodnim i evropskim standardima u ovoj oblasti


Vlada Republike Srpske utvrdila je, 13. aprila 2016. godine, Prijedlog zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti.

Prijedlogom zakona uređuje se bibliotečko-informaciona djelatnost, bibliotečko-informaciona građa i izvori, ciljevi razvoja bibliotečko-informacione djelatnosti, osnivanje i vrste biblioteka, bibliotečko-informacioni sistem, prava i obaveze korisnika, osnove sistema uzajamne katalogizacije, matične funkcije u bibliotečko- informacionoj djelatnosti, pravni položaj Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, način finansiranja biblioteka, kao i druga pitanja od značaja za bibliotečko-informacionu djelatnost.

Neposredan povod za donošenje novog Zakona jeste težnja da se postojeća normativna rješenja u oblasti bibliotečko-informacione djelatnosti usaglase sa međunarodnim i evropskim standardima u ovoj oblasti, posebno sa novim informacionim okruženjem koje je znatno izmijenjeno u odnosu na period kada je usvojen važeći Zakon o bibliotečkoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 52/2001, 39/2003 i 112/2008 - dalje: Zakon).

Donošenje novog Zakona nametnula je potreba da se na bazi dugogodišnjeg iskustva u primjeni važećeg Zakona otklone slabosti koje su u praksi otežavale njegovu primjenu.

Takođe, jedan od veoma važnih razloga za donošenje novog Zakona jeste i potreba za podsticanjem primjene novih tehnologija u bibliotečkoj djelatnosti, naročito informacionih tehnologija i digitalizacije, a što važećim Zakonom nije regulisano.


Izvor: Press služba Vlade Srbije, 13.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772