Zastava Srbije

ZAKON O REPUBLIČKOJ UPRAVI: Ustavni sud BiH utvrdio da RS ima pravo na međunarodnu saradnju

Entiteti, nesumnjivo je, s obzirom na oblasti u kojima imaju nadležnosti, imaju pravo da razvijaju međunarodnu saradnju sa drugim relevantnim subjektima međunarodnog javnog prava i međunarodnim organizacijama.

Više

ZAKON O RADU: Očekuje sa nastavak razgovora sa socijalnim partnerima u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović najavio je da će uskoro biti intenzivirani razgovori sa socijalnim partnerima u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018).

Više

ZAKON O POLICIJI I UNUTRAŠNjIM POSLOVIMA: Penzionsani policajci ponavljaju zahtjev za utvrđivanje penzije pod jednakim uslovima

Predsjedništvo Udruženja penzionisanih policijskih službenika MUP-a Republike Srpske ponovo će nadležnim organima Republike Srpske uputiti zahtjev kojim traže da ranije penzionisani policijski službenici ostvare pravo na penziju prema novom Zakonu o policijskim službenicima MUP-a, odlučeno je na sjednici u Banjaluci.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: Neophodno usvajanje zakona radi daljeg usklađivanja sa Direktivama EU o javnim nabavkama iz 2014. godine

Iako je novi zakon o javnim nabavkama u parlamentarnu skupštinu ušao optimistično, postoje ozbiljne naznake da su u toku političke opstrukcije da se spriječi usvajanje ovog dokumenta.

Više