Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: Neophodno usvajanje zakona radi daljeg usklađivanja sa Direktivama EU o javnim nabavkama iz 2014. godine

12.05.2021.


Iako je novi zakon o javnim nabavkama u parlamentarnu skupštinu ušao optimistično, postoje ozbiljne naznake da su u toku političke opstrukcije da se spriječi usvajanje ovog dokumenta.

Naime, kako je rečeno, sve političke stranke su iskazale spremnost da se zakon usvoji, a kad je ušao u parlamentarnu proceduru u prvom čitanju, u Predstavničkom domu je prošao bez ikakvih problema. Međutim, nakon što je završena komisijska faza te usvojeni amandmani, zakon je zastao u drugom čitanju. Osim toga, zastoj je došao i u Domu naroda BiH, i to u prvom čitanju, bez naznaka kada bi ovaj proces mogao biti završen.

Ima dovoljno vremena da zakon bude usvojen do juna. Time bi BiH ispunila jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije i dobila pozitivno mišljenje na kandidaturu.

U Kancelariji EU u BiH kažu da očekuju hitno usvajanje predloženih izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama s ciljem, kako su istakli, daljeg usklađivanja bh. zakonodavstva u oblasti javnih nabavki sa Direktivama EU o javnim nabavkama iz 2014. godine.

"EU nastavlja da podržava Agenciju za javne nabavke BiH i druge sudionike u ovoj oblasti kako bi se osiguralo dalje postepeno usklađivanje sa pravnom stečevinom EU u okviru procesa pristupanja. Takođe podsjećamo na važnost poštivanja odredaba iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH koje se tiču preferencijalnog tretmana domaćih ponuđača", rečeno je u ovoj kancelariji.

BiH neće biti u mogućnosti da primi sredstva iz devet milijardi evra grantova za infrastrukturne projekte ako zakon o javnim nabavkama ne bude usklađen s evropskim standardima. Evropska unija je zabrinuta da bi postojala opasnost da bi pojedina preduzeća bliska političkim strukturama u BiH onemogućila preduzećima iz BiH i EU koja nemaju političku podršku da se pošteno takmiče za dobijanje ugovora.

U Agenciji za javne nabavke BiH su uvjereni da će, ako ovaj zakon bude usvojen, on biti usklađen s evropskim standardima i normama.

"Ovim zakonom se uvode antikorupcijske odredbe, organizacijske novine u sistemu javnih nabavki BiH, daje legislativni okvir za dalji razvoj elektronskih javnih nabavki, uvodi dodatna transparentnost javnih nabavki, reformira sistem javnih nabavki u BiH te stvaraju pretpostavke za potpuno usklađivanje s legislativom EU u skoroj budućnosti", smatraju oni.

S druge strane, u Udruženju građana "Tender" smatraju da ni ova rješenja koja su predložena ne odgovaraju evropskim standardima i normama. Kako oni tvrde, ovaj dokument ne nudi antikoruptivna rješenja i mehanizme, koji bi omogućio suzbijanje korupcije u javnim nabavkama.

"Najeklatantniji primjer za prethodno navedeno je apsolutna neodgovornost u ugovornim organima po pitanju kršenja odredaba Zakona o javnim nabavkama, dok za rješavanje istog problema Direktiva EU odlučno insistira i na razmjernom, efikasnom i zastrašujućem kažnjavanju nepoštovaoca odredbi zakona", smatraju oni.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Dejan Šajinović, 07.05.2021.

Naslov: Redakcija