Zastava Srbije

STRATEGIJA ZAPOŠLJAVANJA U FEDERACIJI BIH OD 2021. DO 2027. GODINE: Plan je povećati ličnu zapošljivost i unaprijediti usklađenost vještina sa zahtjevima tržišta rada, promovirati kapacitet preduzeća u privatnom sektoru za otvaranje formalnih radnih mjesta, osigurati uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada, te osnažiti upravljanje tržištem rada i povećati kapacitete za provođenje politike

12.05.2021.


Vlada FBiH je prihvatila i Parlamentu FBiH na razmatranje i konačno usvajanje uputila Strategiju zapošljavanja u Federaciji BiH za period od 2021. do 2027. godine, koja je rezultat rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Međunarodne organizacije rada, te drugih nadležnih institucija.

Izrada Strategije je, inače, jedna od aktivnosti predviđenih ovogodišnjim Planom rada Vlade FBiH.

Ovaj dokument sadrži četiri strateška cilja i više ključnih ishoda kojima će se težiti s ciljem promoviranja punog, produktivnog i slobodno izabranog zaposlenja. Plan je povećati ličnu zapošljivost i unaprijediti usklađenost vještina sa zahtjevima tržišta rada, promovirati kapacitet preduzeća u privatnom sektoru za otvaranje formalnih radnih mjesta, osigurati uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada, te osnažiti upravljanje tržištem rada i povećati kapacitete za provođenje politike.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 06.05.2021.

Naslov: Redakcija