Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE: Preciziran je status i način rada filijale društva za osiguranje iz Federacije BiH, koja posluje na teritoriji Republike Srpske kao i njenih nižih organizacionih dijelova, a u skladu sa izmjenom pojma filijala

Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske organizovao je u prostorijama parlamenta, stručnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje, čiji predlagač je Vlada Republike Srpske.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU: Uspostavljanje Registra računa fizičkih lica otvorenih u ovlašćenim organizacijama, radi brže identifikacije računa dužnika u poreskom, sudskom, izvršnom, ostavinskom i sličnim postupcima, kao i u postupcima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Stručna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu, čiji predlagač je Vlada Republike Srpske, održana je u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, u organizaciji Odbora za finansije i budžet.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU: OEBS smatra da je Nacrt zakona u suprotnosti sa međunarodnim standardima slobode medija

Odredbe Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, koje je nedavno usvojila Vlada RS, u suprotnosti su sa međunarodnim standardima slobode medija, smatraju iz OEBS-a.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI: Predviđeno novčano kažnjavanje lica za neprijavljivanje nasilja u porodici u RS

U Republici Srpskoj (RS) u narednom periodu bit će novčano kažnjavane osobe koje ne prijave nasilje u porodici.

Više

PREDNACRT ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU: Predviđeno da lica koja ne traže posao budu skinuta sa biroa, dok će pravo na zdravstveno osiguranje da ostvaruju isključivo preko Fonda zdravstvenog osiguranja

Nezaposleni koji nisu u potrazi za poslom, uskoro bi trebalo da pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruju isključivo preko Fonda zdravstvenog osiguranja i neće više biti prijavljeni u Zavodu za zapošljavanje.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772