Zastava Srbije

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 11.11.2016.

IZVJEŠTAJ EK O NAPRETKU BIH: Plus za reforme, kritike pravosuđu i javnoj upravi . . . dalje

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJETA BIH: Imenovane sudije u FBiH, odbijen prijedlog za poništenje javnog oglasa za izbor glavnog disciplinskog tužioca . . . dalje

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donjeta Odluka o odobravanju sredstava finansiranja i dinamike realizacije višegodišnjeg projekta ''Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine'' . . . dalje

ODBOR ZA USTAVNA PITANJA NARODNE SKUPŠTINE RS: Razmotrene dvije apelacije po postupcima pred Ustavnim sudom . . . dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: 11. novembra 2016 godine sjednica Kolegijuma Narodne skupštine - Utvrđivanje datuma za održavanje 15. sjednice NS RS . . . dalje

VLADA RS: Usvojeni nacrti zakona o bankama RS i o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo RS, o prevozu u drumskom saobraćaju RS . . . dalje

VLADA FBIH: Donjeta Odluka o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu FBiH i Odboru državne službe za žalbe u FBiH da, za potrebe Kantona Sarajevo, privremeno obavlja poslove iz njihove nadležnosti, Uredba o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta koja propisuje postupak, način i tehničke uslove izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta, prikupljenih na osnovu Zakona o premjeru i katastru nekretnina . . . dalje

POSLODAVCI RS I MAKEDONIJE POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI . . . dalje

AGENCIJA ZA INDETIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BiH RASPISALA TENDER ZA NABAVKU PASOŠKIH KNJIŽICA: Rok za prijem ponuda je 27. decembar 2016. godine . . . dalje

PRIORITET PRIVREDNE KOMORE RS U 2017. GODINI SMANJENJE FISKALNIH I PARAFISKALNIH NAMETA: Treba raditi na poboljšanju likvidnosti privrede i vanbudžetskih fondova, mjerama podrške i podsticajima privredi, unapređenju inspekcijskih i pravosudnih organa, suzbijanju sive ekonomije i reformi obrazovnog sistema . . . dalje

AKTIVNOSTI RS KOJE PROIZLAZE IZ NOVOG STAND-BY ARANŽMANA SA MMF