Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donjeta Odluka o odobravanju sredstava finansiranja i dinamike realizacije višegodišnjeg projekta ''Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine''


 

  • VIJEĆE MINISTARA BIH: Donjeta Odluka o odobravanju sredstava finansiranja i dinamike realizacije višegodišnjeg projekta "Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine"

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na prijedlog Ministarstva odbrane, na sjednici donijelo Odluku o odobravanju sredstava finansiranja i dinamike realizacije višegodišnjeg projekta "Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine" u ukupnom iznosu od 21.211.000,00 KM, s periodom realizacije 2016. – 2018. godina, saoćilo je Vijeće ministara.

Sredstva za ovaj višegodišnji projekt bit će osigurana iz budžeta Ministarstva odbrane BiH za 2016. godinu u iznosu 5.700.000,00 KM, od prodaje motornih vozila u 2016. godini u iznosu 148.000,00 KM i budžetskih sredstava u 2017. i 2018. godini u iznosu 15.363.000,00 KM.

Ova sredstva koristit će se za nabavku specijaliziranih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u periodu od 2016. do 2018. godine u cilju modernizacije i dostizanja potrebnog stepena mobilnosti i operativne sposobnosti za vršenje zakonom propisane misije Oružanih snaga BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je na sjednici Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2015. – 2017. za 2016. godinu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore s Osnovama za pokretanje postupka za njegovo zaključivanje, saopćilo je Vijeće ministara.

Ukupni procijenjeni troškovi ovog grant programa su 1.411.765 eura, s tim da je doprinos Evropske unije 1.200.000 eura, a preostali iznos 211.765 eura sufinansirat će korisnici granta.

Cilj programa je održivi razvoj prekograničnog područja između Bosne i Hercegovine i Crne Gore provođenjem zajedničkih aktivnosti 56 općina u Bosni i Hercegovini i l4 općina u Crnoj Gori u oblastima zapošljavanja, unapređenja okoliša i energetske efikasnosti te jačanje saradnje u turizmu.

Korisnici granta su niži nivoi vlasti, uključujući, između ostalih, lokalne vlade i njihove institucije, organizacije za podršku lokalnom poduzetništvu, ekonomske subjekte, turistička i kulturna udruženja, nevladine organizacije.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je direktor Direkcije za evropske integracije.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obaveza bivšeg SSSR-a po obračunima u vezi sa robnim prometom između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ sa Izvještajem o obavljenim pregovorima.

Prema Sporazumu, klirinški dug Ruske Federacije prema Bosni i Hercegovini iznosi 125.157.834,38 američkih dolara.

Od ovog iznosa Federacija BiH će dobiti 72.591.543,94 američkih dolara ili 58 posto, Republika Srpska 36.295.771,97 američkih dolara ili 29 posto, institucije BiH 12.515.783,44 američkih dolara ili 10 posto, a Brčko Distrikt 3.754.735,03 američkih dolara ili tri posto.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

Izvor: Vebsajt Vijesti, 10.11.2016.