Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 10.06.2016.

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA OBJAVIO PRESUDU U PREDMETU ILIJAZ PILAV PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE: Utvrđena povreda člana 1 Protokola 12 Konvencije o zaštiti ljudskih prava i fundamentalnih sloboda. Dosuđena naknada od 6.607 evra, koja mora biti isplaćena u roku od tri mjeseca od datuma kada sudska oduka postane konačna . . . dalje

VRHOVNI SUD FBIH: Prema stavu Suda ugovori o kreditu zaključeni između fizičkih lica i banaka u švicarskim francima, čija je isplata izvršena u KM, i u kojima se i vrši otplata anuiteta i plaćanje kamata, predstavljaju ugovore sa valutnom klauzulom, a ne devizne kredite. Odredbe ugovora o kreditu koje se odnose na promjenljivu kamatnu stopu i sadrže tačno određenje fiksnog i varijabilnog djela kamatne stope, dovoljno su odredive sa aspekta predmeta obaveze, pa ne predstavljaju ništavnu odredbu . . . dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: 10. juna 2016. godine sjednica Kolegijuma Narodne skupštine - Utvrđivanje termina nastavka 12. redovne, te dnevnog reda i termina održavanja 13. redovne sjednice Narodne skupštine . . . dalje

VLADA RS: Usvojena Informacija o aktivnostima na izradi Strategije upravljanja javnim finansijama Republike Srpske za period 2016-2020. godine . . . dalje

STRUČNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STATUSU FUNKCIONERA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 10. JUNA 2016. GODINE . . . dalje