Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Usvojena Informacija o aktivnostima na izradi Strategije upravljanja javnim finansijama Republike Srpske za period 2016-2020. godine


Vlada Republike Srpske usvojila je 9. juna 2016. godine, na 77. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Informaciju o aktivnostima na izradi Strategije upravljanja javnim finansijama Republike Srpske za period 2016-2020. godine.

Strategija upravljanja javnim finansijama ima za cilj jačanje budžetskog planiranja, izvršenja budžeta i nadzora s ciljem jačanja fiskalne discipline, pojednostavljenje raspodjele sredstava u skladu sa ciljevima politike i unapređenje kvaliteta javne uprave, te promovisanje ekonomskog razvoja.

Vlada Republike Srpske je zadužila sva ministarstva u Vladi, te Poresku upravu Republike Srpske, da Radnoj grupi za izradu Strategije upravljanja javnim finansijama Republike Srpske za period 2016-2020. godina dostave analizu stanja u oblasti upravljanja javnim finansijama iz svoje nadležnosti, kao i prijedloge za unapređenje upravljanja javnim finansijama u Republici Srpskoj za period 2016-2020. godine, u roku od 15 dana od dana usvajanja zaključka.

Takođe, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija, s obzirom da to zahtijeva proces evropskih integracija, da učestvuje u izradi Strategije upravljanja javnim finansijama Bosne i Hercegovine, tek nakon usvajanja Strategije upravljanja javnim finansijama Republike Srpske za period 2016 -2020. godina.

Učestvovanje u izradi Strategije upravljanja javnim finansijama Bosne i Hercegovine u svemu će podrazumijevati poštovanje ustavno-pravne pozicije Republike Srpske i uvažavaće principe i opredjeljenja sadržana u strateškim dokumentima Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Nacrtu Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju granične procedure za željezničke granične prelaze Šamac-Slavonski Šamac i Čapljina-Metković na mediteranskom koridoru Vc.

Vlada je zadužila Ministarstvo saobraćaja i veza da prati provođenje primjedbi na Nacrt Sporazuma i realizciju istih, i da o tome redovno obavještava Vladu Republike Srpske.

Zaduženo je Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da sa ovim zaključkom upozna Kabinet ministra transporta i komunikacija BiH i kabinete ministara iz Republike Srpske u Savjetu ministara BiH.

lada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o aktivnostima Radne grupe za praćenje stanja vazduha na području Broda i Slavonskog Broda.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o radu JU ergela "Vučijak" Prnjavor u 2015. godini i donijela Odluku o davanju saglasnosti na Plan rada JU ergela "Vučijak" Prnjavor sa finansijskim planom za 2016. godinu.

Ergela lipicanskog konja finansira se iz sredstava Vlade Republike Srpske koja je za 2015. godinu odobrila iznos od 428.627,73 KM, a sredstva neophodna za rad JU ergela "Vučijak" Prnjavor za 2016. godinu obezbijeđena su, u budžetu Republike Srpske, u iznosu od 410.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Republici Srpskoj u 2015. godini, koji će biti proslijeđen Savjetu ministara BiH na usvajanje.

U izvještaju, koji je izrađen u skladu sa pravilima Evropske unije, u Republici Srpskoj je tokom 2015. godine evidentirana državna pomoć u apsolutnom iznosu od 92,5 miliona KM.

Najveći iznos državne pomoći odnosi se na sektore poljoprivrede i industrije i usluga, te iznosi 64,7 miliona, pri čemu se na poljoprivredu odnosi 62 miliona KM.

Prema podacima iz izvještaja, dozvoljena državna pomoć u vidu usluga od opšteg ekonomskog interesa i "de minimis" pomoći u 2015. godini je iznosila 27,8 miliona KM.

S ciljem unapređenja sistema kontrole u oblasti državne pomoći neophodna je veća saradnja svih učesnika, prvenstveno davalaca pomoći i Ministarstva finansija, pravilna priprema prijave državne pomoći, pravilno korišćenje dodijeljene državne pomoći, te edukacija učesnika iz oblasti državne pomoći.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Pregled raspodjele sredstava za sufinansiranje rada nevladinih organizacija i udruženja od javnog interesa, koji su u resornoj nadležnosti Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, zasnovanog na programskim i projektnim aktivnostima u 2016. godini.

U budžetu Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, za sufinansiranje rada nevladinih organizacija i udruženja od javnog interesa, obezbjeđena su sredstva u iznosu od 700.500,00 KM.

Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pregled odobrenih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti u 2016. godini nevladinih organizacija/udruženja proizašlih iz antifašističke i oslobodilačke borbe tokom 20-tog vijeka i Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Budžetom Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite je, za finansiranje neprofitnih organizacija-programskih aktivnosti nevladinih organizacija i udruženja u 2016. godini, predviđen iznos od 250.000,00 KM.

Ministarstvo je u skladu sa kriterijima, izvršenim bodovanjima svakog programa, izvršilo raspodjelu finansijskih sredstava nevladinim organizacijama i udruženjima od javnog interesa i ostalim udruženjima i fondacijama.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o projektu "Izgradnja i rekonstrukcija JZU bolnica SARAJEVO".

U JZU Bolnica SARAJEVO završena je rekonstrukcija i izgradnja oko 4.000 m2 prostora namjenjenog za ambulantni tretman pacijenata, dijagnostičke procedure i kuhinju (Projekat "Sanacija, rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta "kuhinje" JZU Bolnice SARAJEVO - Kasindo)", funkcionalno povezano sa ovim objektom na postojećoj lokaciji bolnice planirana je izgradnja novog bolničkog objekta površine oko 10.000 m2, i završetak započetog objekta površine oko 600 m2. Izgradnjom novog objekta, biće izvršeno i povezivanje polikliničkog dijela bolnice, a bolnica će imati ukupno oko 14.000 m2 prostora, sa oko 210 bolesničkih kreveta.

Ovom rekonstrukcijom i izgradnjom će se znatno unaprijediti komunikacija unutar objekata bolnice, zatim će doći do značajnog povećanja efikasnosti, a u potpunosti će se uspostaviti moderna i funkcionalna bolnica adekvatna za potrebe građana Grada I. Sarajevo i cijelog istočnog dijela Republike Srpske.

Projekat bi podrazumijevao kompletno opremanje novog objekta medicinskom opremom i namještajem, te izgradnju infrastukturnih sadržaja (trafostanica, kotlovnica, kanalizacija, putna komunikacija, uređenje okoline zgrade) i sve druge dadžbine potrebne za gradnju. Ukupna procjenjena vrijednost projekta iznosi oko 50,0 miliona KM sa uračunatim PDV-om.

Potrebno je sprovesti proceduru javne nabavke za glavnog izvođača projekta izgradnje i opremanja nove JZU bolnice SARAJEVO u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Po završenoj proceduri javne nabavke Ministar zdravlja i socijalne zaštite će potpisati Ugovor o realizaciji projekta sa najprihvatljivijim ponuđačem.

Vlada Republike Srpske će ovu informaciju dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srpske na upoznavanje.


Izvor: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 09.06.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772