Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VRHOVNI SUD FBIH: Prema stavu Suda ugovori o kreditu zaključeni između fizičkih lica i banaka u švicarskim francima, čija je isplata izvršena u KM, i u kojima se i vrši otplata anuiteta i plaćanje kamata, predstavljaju ugovore sa valutnom klauzulom, a ne devizne kredite. Odredbe ugovora o kreditu koje se odnose na promjenljivu kamatnu stopu i sadrže tačno određenje fiksnog i varijabilnog djela kamatne stope, dovoljno su odredive sa aspekta predmeta obaveze, pa ne predstavljaju ništavnu odredbu


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku o rješavanju spornih pravnih pitanja u vezi sa velikim brojem slučajeva tužbi za kredite u švicarskim francima. Presuđeno je da su banke u pravu, a ne štediše.

Prema stavu Vrhovnog suda ugovori o kreditu zaključeni između fizičkih lica i banaka u švicarskim francima, čija je isplata izvršena u KM, i u kojima se i vrši otplata anuiteta i plaćanje kamata, predstavljaju ugovore sa valutnom klauzulom, a ne devizne kredite.

Zakonom o deviznom poslovanju u Federaciji predviđena je mogućnost zaključivanja ovakvih ugovora između domaćih fizičkih lica i banaka, pa se ne radi o ništavnom pravnom poslu.

Takođe, Vrhovni sud ističe da su odredbe ugovora o kreditu koje se odnose na promjenljivu kamatnu stopu i sadrže tačno određenje fiksnog i varijabilnog djela kamatne stope, dovoljno odredive sa aspekta predmeta obaveze, pa ne predstavljaju ništavnu odredbu.

Svojom odlukom Vrhovni sud razriješio je višegodišnji spor između banaka i klijenata koji su podigli kredite vezane za švicarski franak.


Izvor: Vebsajt BHRT, 09.06.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772