Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA OBJAVIO PRESUDU U PREDMETU ILIJAZ PILAV PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE: Utvrđena povreda člana 1 Protokola 12 Konvencije o zaštiti ljudskih prava i fundamentalnih sloboda. Dosuđena naknada od 6.607 evra, koja mora biti isplaćena u roku od tri mjeseca od datuma kada sudska oduka postane konačna


Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je presudu u slučaju Ilijaz Pilav protiv Bosne i Hercegovine kojom je prihvatio apelaciju Pilava.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odlučio je 9. juna 2016. godine da država BiH isplati naknadu od 6.607 evra Ilijazu Pilavu, jer mu, kao stanovniku Republike Srpske, nije bilo omogućeno da se kandiduje za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH.

Sud u presudi navodi da je konstatovao narušavanje njegovog prava iz člana 1 Protokola 12 Konvencije o zaštiti ljudskih prava i fundamentalnih sloboda.

Pilav je podnio žalbu sudu u Strazburu jer se u dva izborna ciklusa u BiH, 2006. i 2010. godine, kao stanovnik Republike Srpske nije mogao kandidovati za bošnjačkog člana Predsjedništva.

Sud je zaključio da nema potrebe da razmatra njegovu odvojenu žalbu u vezi sa nemogućnošću da glasa za člana Predsjedništva iz svoje etničke zajednice.

Presudom je predviđeno da novčana naknada Pilavu bude isplaćena u roku od tri mjeseca od datuma kada ona postane konačna.

Sudsko vijeće, koje čini sedam članova, donijelo je odluku jednoglasno.


Izvor: Vebsajt RTRS, 09.06.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772