Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PARAGRAF NA OKTOBARSKIM PRAVNIČKIM DANIMA U BANJOJ LUCI: Dogovorena dalja saradnja između Pravnog Fakulteta i Kompanije Paragraf u pogledu obuke studenata i nastavnog osoblja za obuku za korišćenje pravne baze

Četrnaesto savjetovanje pravnika pod nazivom "Oktobarski pravnički dani", održano je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, 06. i 07. oktobra 2017. godine, sa opštom temom "Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema".

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: 17. oktobra 2017. godine sjednica Skupštine: Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je 6. oktobra 2017. godine konačni Prijedlog dnevnog reda 22. redovne sjednice od 19 tačaka. Sjednica bi trebalo da počne u utorak, 17. oktobra u 10.00 časova. Zasjedanje će trajati u utorak, srijedu i četvrtak. Ukoliko Narodna skupština ne završi rad po tačkama dnevnog reda, sjednica će biti nastavljena u utorak, 24. oktobra 2017. godine.

Više

ZAKON O RADU: Nakon skoro dvije godine primjene Zakona, njegove efekte je analizirao pravni tim Saveza sindikata RS, koji je ocjenio da Zakon nije donio nikakav napredak

Novi Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 - dalje: Zakon) je pretvorio radnike u RS u moderne robove, a nije doprineo ni smanjennju nezaposlenosti. Sa ovim stavom čelnika Saveza sindikata RS slaže se i većina ekonomista, a nezadovoljni su i poslodavci, jer im Zakon jeste donio pojeftinjnje radne snage i mogućnost da lakše otpuste radnika, ali s tim nije stigao i obećavani procvat.

Više

ZAKON O ZAŠTITI LICA KOJA PRIJAVLJUJU KORUPCIJU: Prijave koje su stigle na adresu Ministarstva pravde RS odnose se na sumnju na korupciju u radu republičke uprave, jedinica lokalne samouprave, pravosuđa te nosilaca javnih ovlašćenja i zaposlenih u javnim ustanovama

Zakonski zagarantovana puna zaštita osoba koje prijavljuju korupciju nije nagnala stanovnike RS da masovnije prijavljuju korupciju pa je za tri mjeseca od stupanja na snagu zakona koji štiti "zviždače" stiglo tek sedam prijava.

Više

PORODIČNI ZAKON FBIH: Vanbračna zajednica nastaje nakon najmanje tri godine zajedničkog života ili kraće ako je u njoj rođeno dijete, a imovina koju su vanbračni partneri stekli radom u vanbračnoj zajednici smatra se njihovom zajedničkom imovinom i ona se po Zakonu tretira kao i imovina bračnih partnera

Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u BiH Francisko Parodi izjavio je da sada cilj MMF-a nije postavljati nove rokove za mjere, od kojih je svakako povećanje akciza najznačajnija, već raditi na paketu mjera koje će demonstrirati dobro makroekonomsko upravljanje i pokazati napredak na polju strukturalnih reformi.

Više

NACRT ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: Nacrt zakona će tokom novembra 2017. godine biti upućen Vladi, a potom i Narodnoj skupštini RS

U administrativnom centru Vlade Republike Srpske održana je javna rasprava o Nacrtu zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kojoj su prisustvovali pomoćnik ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Radmila Kočić Ćućić, savjetnik ministra za obrazovanje Slavica Kuprešanin te predstavnici odjeljenja za srednje obrazovanje i vaspitanje.

Više

MJERE ZA BORBU PROTIV SIVE EKONOMIJE: Treba ujednačiti propise koji će onemogućiti prebacivanje sjedišta preduzeća ili poslovne jedinice iz jednog u drugi entitet do izmirenja poreskih obaveza

Ujednačavanje iznosa taksi pri uvozu i izvozu robe, mogućnost naplate dugova koje preduzeća iz jednog imaju u drugom entitetu i integrisanje Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH u jednošalterski sistem registracije firmi, samo su neke od mjera koje su su usaglasile Vlade RS i FBiH.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772