Zastava Srbije

VLADA FBIH: Donijeta Odluka o davanju saglasnosti na tehnički finalizirane odgovore na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, prihvaćen tekst izjašnjenja o zahtjevu za ocjenu ustavnosti člana 4. Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

09.10.2017.


Vlada Federacije BiH donijela je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici Odluku o davanju saglasnosti na tehnički finalizirane odgovore na pitanja iz Upitnika Evropske komisije (EK).

Riječ je o poglavljima koja se odnose na Slobodno kretanje radnika, Poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga, Javne nabavke, Pravo privrednih društava, Pravo intelektualnog vlasništva, Konkurenciju, Sigurnost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku, Transportnu politiku, Oporezivanje, Ekonomsku i monetarnu politiku, Socijalnu politiku i zapošljavanje, Industrijsku politiku, mala i srednja preduzeća, Pravosuđe i osnovna ljudska prava, Carinsku uniju, Vanjske odnose, Finansijsku kontrolu i Finansijske i budžetske odredbe.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva finansija Federacije BiH, prihvatila tekst izjašnjenja o zahtjevu za ocjenu ustavnosti člana 4. Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 33/2002, 28/2004, 57/2009, 40/2010, 27/2012, 7/2013, 71/2014 i 91/2015), koji je Ustavnom sudu Federacije BiH podnijela potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović.

U izjašnjenju je, između ostaloga, navedeno da su, shodno odredbama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sl. novine FBiH", br. 58/2002, 19/2003, 38/2005, 2/2006, 8/2006, 61/2006, 80/2010 - odluka US i 48/2011), porezni sistem i porezna politika u nadležnosti Federalnog ministarstva finansija.

Pri tome je u vezi sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti, kako je rečeno, veoma bitno naglasiti da je tim članom uređeno da je Porezna uprava Federacije BiH u sastavu ovog ministarstva.

Generalni zaključak je, kako je rečeno na kraju izjašnjenja Vlade Federacije BiH, da ukoliko bi odredba člana 4. stav (5) Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH bila proglašena neustavnom, može biti dovedena u pitanje i ustavnost odredbi Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 29/2003, 23/2004, 39/2004, 54/2004, 67/2005, 8/2006, 77/2006 - odluka US, 34/2010 - odluka US, 45/2010 - dr. zakon, 4/2012, 99/2015 i 9/2017 - odluka US) i Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 35/2005).

Vlada je za učešće u radu i odlučivanju na 2. vanrednoj Skupštini privrednog društva UNIS "Ginex" d.d. Goražde, zakazanoj za 10. oktobar, opunomoćila Fahrudina Smailagića.


Izvor: Vebsajt BHRT, 06.10.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija