Zastava Srbije

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PODRŠCI PORODICAMA S DJECOM U FBIH: Rasprava će trajati do 28. septembra 2020. godine

U skladu sa zaduženjima sa 1. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 28. februara 2019. godine i nastavka 5. sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH od 27. februara 2020. godine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike počinje proces javne rasprave o Nacrtu zakona o podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH u trajanju od 90 dana.

Više

JAVNA RASPRAVA O ZAKONU O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE S DJECOM: Rasprava će trajati do 30. jula 2020. godine

U skladu sa zaduženjima sa 1. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 28. februara 2019. godine i 4. sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH od 19. decembra 2019. godine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike počinje proces javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom u trajanju od 30 dana.

Više

PREDNACRTI ZAKONA O AKCIZAMA I O UPRAVI ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH: Uprava za indirektno oporezivanje podržala prednacrte zakona

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UINO) BiH razmatrao je prednacrte Zakona o akcizama u BiH te zakona o Upravi za indirektno oporezivanje BiH i načelno dao podršku za izmjene i dopune u ovoj oblasti.

Više

ODLUKA O GARANTNOM PROGRAMU: Olakšan pristup finansijskim sredstvima za mikro, mala i srednja preduzeća izdavanjem garancije za obezbjeđenje potraživanja po kreditu odobrenom od banke ili mikrokreditne organizacije

Odlukom o Garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koju je donijela Vlada Republike Srpske, biće olakšan pristup finansijskim sredstvima za mikro, mala i srednja preduzeća izdavanjem garancije za obezbjeđenje potraživanja po kreditu odobrenom od banke ili mikrokreditne organizacije.

Više

EKONOMSKO-SOCIJALNO VIJEĆE FBIH: Postignut konsenzus o povećanju minimalne plaće

U Sarajevu je održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH nakon koje je predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović izjavio da je postignut konsenzus o povećanju minimalne plaće.

Više

PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE: U porastu naplata javnih prihoda

Poreska uprava Republike Srpske je u junu mjesecu ove godine na račun javnih prihoda Republike Srpske prikupila ukupno 217,23 muliona KM, što je za oko 11,6 miliona KM ili šest odsto više u odnosu na isti period prošle godine, koja je, podsjećamo, bila rekordna godina u naplati javnih prihoda od osnivanja Poreske uprave Republike Srpske u ovom obliku organizovanja.

Više