Zastava Srbije

EKONOMSKO-SOCIJALNO VIJEĆE FBIH: Postignut konsenzus o povećanju minimalne plaće

07.07.2020.


U Sarajevu je održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH nakon koje je predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović izjavio da je postignut konsenzus o povećanju minimalne plaće.

- Najviše rasprave na sjednici bilo je u vezi s metodologijom izračuna minimalne plaće. Mislim da smo postigli konsenzus da se minimalna plaća mora povećati. Ona treba ići gore i krajnje je vrijeme za to, jer je već pet godina ova minimalna plaća na snazi – izjavio je Smailbegović.

Postignut je još jedan konsenzus, kako je dodao Smailbegović, a to je da bi bilo idealno da se promijene zakoni o doprinosima i porezu na dohodak i da to bude paket. Time bi, po njegovim riječima, minimalna plaća mogla biti povećana, a da opterećenja, doprinosi i ostalo ne rastu ili ne rastu značajno. Načelno je postignut dogovor da se krajem mjeseca održi sljedeći sastanak ESV-a na kome, kako je ukazao Smailbegović, očekuju da će Federalno ministarstvo finansija pripremiti uredbu o minimalnoj plaći o kojoj bi diskutovali.

Smailbegović je ukazao da su Vladi FBiH predložili da razmotri vraćanje stanja prirodne nesreće kako bi se onda ponovo aktivirao "korona zakon" i stavio u funkciju pomoći privredi. Naveo je da je to predloženo uzimajući u obzir trenutnu ekonomsku i situaciju sa koronavirusom, kao i da budžetska sredstva koja su ovim zakonom predviđena, od nekih 450 miliona KM, neće biti značajno korištena.

- Puno manje radnika je ušlo u prava nego što je bio proračun, dakle 450 miliona je u budžetu, a procjena je da će 130 miliona biti iskorišteno za tri mjeseca. To se može tumačiti tako da je privreda nešto bolja nego što se očekivalo, a s druge strane, da zakon nije obuhvatio sve one koje je trebao obuhvatiti – prokomentirao je Smailbegović.

Kada je riječ o minimalnoj plaći, Smailbegović je dodao da su se spominjale dvije cifre, 550 i 650 KM, te da je sindikat predložio 70 posto prosječne plaće, što poslodavci smatraju da je previše.

Predstavnik delegacije sindikata u ESV-u Mevludin Bektić ukazao je da će i njihov prijedlog metodologije izračuna minimalne plaće razmatrati nadležno ministarstvo, te da očekuju narednu sjednicu ESV-a "gdje će iskazati namjeru da podignu konačnu cijenu rada".

ESVFBiH je, kako je kazao predsjednik Edhem Biber, zaključilo je da se metodologija za usklađivanje najniže plaće, koju su danas razmatrali, s primjedbama poslodavaca i sindikata uputi Ministarstvu finansija da bi sbila sačinjena određena uredba koja će regulisati najnižu plaću u BiH.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 02.7.2020.

Naslov: Redakcija