Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 07.04.2016.

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojena Strategija razvoja obrazovanja RS za period 2016. – 2021. godina . . . dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: 6. aprila 2016. godine počela 11. redovna sjednica - Na dnevnom redu prijedlozi i nacrti zakona . . . dalje

ZAKON O RADU FBIH: Zakon stupa na snagu 14. aprila 2016. godine . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA: Preciznije se definišu policijska ovlašćenja, te uvode dva nova, i to protivdiverzioni pregled i prikupljanje obavještenja za lica za koja se vjeruje da mogu dati informacije o krivičnom djelu ili prekršaju, počiniocu ili drugim važnim okolnostima . . . dalje

AGENCIJA ZA UNAPREĐENJE STRANIH INVESTICIJA U BIH: U Federaciji Potrebno izmijeniti zakone koji se odnose na izvršni postupak i formirati privredne sudove koji su davno zaživjeli u RS . . . dalje

STABILNO FINANSIRANJE JAVNIH SERVISA USVLOV EU U OKVIRU PRILAGOĐAVANJA SSP-A . . . dalje

FORMIRANA RADNA GRUPA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ODLAGANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA NA GRANICI BIH . . . dalje

BIH TRAŽI NOVI ARANŽMAN SA MMF-OM . . . dalje