Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

STABILNO FINANSIRANJE JAVNIH SERVISA USVLOV EU U OKVIRU PRILAGOĐAVANJA SSP-A


Evropska unija je pitanje stabilnog finansiranja javnih servisa u BiH ubacila u svoju agendu prilikom pregovora o prilagođavanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa Bosnom i Hercegovinom.

Ovo je evropski komesar za proširenje Johanes Han poručio u pismu direktorici EBU-a Ingrid Deltenre, nakon što je ona izrazila zabrinutost stanjem u sistemu javnog emitiranja u BiH, zbog nerješenog pitanja finansiranja.

"Evropska komisija pažljivo prati situaciju u javnim servisima u Bosni i Hercegovini. Pitanje finansijske stabilnosti cjelokupnog javnog sistema emitiranja u BiH predstavlja prioritet za zemlju i nalazi se visoko među pitanjima naše političke agende", poručuje u pismu Han.

"Kao što sam već napomenuo u mom pismu od 1. marta, Evropska komisija će nastaviti da, u okviru nadležnog pododbora, potencira pitanja povezana sa politikom u audio-vizualnim medijima, a sve u sklopu razgovora o prilagođavanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za Bosnu i Hercegovinu", poručuje komesar EU za proširenje.

Ovo praktično znači da je rješavanje finansiranja javnog sistema emitiranja postalo uslov EU za daljnje napredovanje BiH ka članstvu.


Izvor: Vebsajt BHRT, 06.04.2016.