Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA: Preciznije se definišu policijska ovlašćenja, te uvode dva nova, i to protivdiverzioni pregled i prikupljanje obavještenja za lica za koja se vjeruje da mogu dati informacije o krivičnom djelu ili prekršaju, počiniocu ili drugim važnim okolnostima


Praksa je pokazala da je neophodno da oblast organizacije, nadležnosti i rukovođenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, primjena policijskih ovlašćenja, prijem i prestanak radnog odnosa, kao i obaveze Ministarstva, budu sveobuhvatno i sistematski uređeni jednim zakonom koji će predstavljati bazični akt, izjavio je ministar, Dragan Lukač.

Lukač je rekao da se Prijedlogom zakona preciznije definišu policijska ovlašćenja, te uvode dva nova, i to protivdiverzioni pregled i prikupljanje obavještenja za lica za koja se vjeruje da mogu dati informacije o krivičnom djelu ili prekršaju, počiniocu ili drugim važnim okolnostima.

On je, predstavljajući na sjednici Narodne skupštine Prijedlog zakona o policiji i unutrašnjim poslovima po hitnom postupku, rekao da je cilj svega što efikasnije obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva.

"S ciljem što efikasnije kontrole javnosti rada Ministarstva propisuje se da kontrolu ostvaruje predsjednik Republike Srpske, Narodna skupština, odnosno Odbor za bezbjednost, Vlada, Ustavni sud, redovni sudovi i građani", rekao je Lukač.

On je naveo da je Prijedlogom zakona uređena nadležnost, djelokrug i osnovi organizacije i rukovođenja u Ministarstvu, policijski i drugi unutrašnji poslovi iz nadležnosti Ministarstva.

Prijedlogom zakona su uređena i prava i dužnosti iz radnih odnosa, obrada ličnih i zaštita tajnih podataka, policijska obuka, disciplinska odgovornost direktora i zamjenika direktora, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u Ministarstvu, kontrola i javnost rada Ministarstva unutrašnjih poslova.

On je podsjetio da je ovaj zakon usvojen krajem decembra prošle godine, ali da ga je predsjednik Republike Srpske vratio na ponovno odlučivanje.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 06.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772